• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet22.1.2020 16:36:11 CET | Umeå kommun

Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Justeringar som gjorts i planen inför antagandet är bland annat att byggnadshöjden för vissa delar har sänkts något för att minska skuggpåverkan och att delar av byggrätten längs Skiftesvägen flyttats in en bit i kvarteret. Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Lärarnas Riksförbund

Risk för politisk bluffpoker22.1.2020 15:48:29 CET | Lärarnas Riksförbund

Idag har besked kommit om att delar av oppositionen enats om en ändringsbudget. Den innehåller mer pengar till kommunerna som i bästa fall kan gå till skolan men där finns också stora orosmoln. – Om man bestämmer sig för att skära ner på skolans lärarassistenter så måste vi få en garanti för att dessa pengar ovillkorligen återförs till skolan. Annars är det bara en politisk bluffpoker som riskerar att drabba skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>