• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Trä- och Möbelföretagen

”Nära smärtgränsen” – men TMF säger ja till första avtalsbudet för industrin24.3.2023 15:02:45 CET | Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, säger ja till första avtalsbudet, den så kallade hemställan, som parterna inom industrin tog emot från OpO, de opartiska ordförandena, under torsdagen. Avtalsförslaget sträcker sig över två år, är inte uppsägningsbart, och innehåller en kostnadsökning på 3,7 procent första året och 2,8 procent det andra, dvs ett sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent.
Livsmedelshandlarna

Politiker – klaga inte på matpriserna så länge ni låter allt detta vara kvar24.3.2023 15:00:00 CET | Livsmedelshandlarna

Matpriser är i ropet och många vill ha enkla svar på svåra frågor, gärna där man kan anklaga någon för att bete sig omoraliskt. Matpriserna består av många faktorer där vinst är en mindre del. Kostnaderna för stölder är betydligt högre än vinsterna i dagligvaruhandeln och att politiker klagar på matpriserna är de välkomna att göra det när de städat framför egen dörr och systematiskt tagit bort alla svenska överimplementeringar av EU-direktiv. Istället får vi fler. Förra veckan var det take away https://youtu.be/vY_xz_9LYqI , denna vecka yrkestrafiktillstånd, vi har prisinformationslagen och Lagen om otillbörliga affärsmetoder som kostar pengar och hämmar konkurrens. Nästa år kommer en ny förpackningsinsamlingsförordning att träda i kraft som lägger ytterligare fyra till fem miljarder i ökade kostnader på varorna i svenska butiker. Detta är bara några axplock från senaste ett och ett halvt åren. Skadligt och dyrt. Lös det tack regeringen!
Industriarbetsgivarna

Avtalsrörelsen: ”Avtalsbud på smärtgränsen”24.3.2023 15:00:00 CET | Industriarbetsgivarna

I dag svarade Industriarbetsgivarna på det lönebud som de opartiska ordförandena, Opo, har lämnat. Förslaget är på 6,5 procent på 24 månader. ”Vi accepterar Opos förslag, men vi anser att 2023 blir ett förlorat år. Förslaget innebär en kraftig uppväxling av dagens nivå. Vi har en inbromsning i ekonomin, är inne i en hög inflationsmiljö och vi måste tillbaka till ett normalläge så snart som möjligt”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.
Hyresgästföreningen Region Sydost

Järnbäraren strandar hyresförhandlingarna24.3.2023 14:46:46 CET | Hyresgästföreningen Region Sydost

Fastighets AB Järnbäraren i Gnosjö väljer att stranda sina hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. De skickar i stället ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén. – Att Järnbäraren väljer att hänskjuta förhandlingen efter endast tre möten visar på en ovilja att förhandla, särskilt när vi inte har uttömt alla möjligheter till att komma överens. Jag upplever att det var bolaget och bolagsstyrelsens avsikt att gå denna väg, säger Josef Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen region Sydost.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>