• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CET | Umeå kommun

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>