• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Huddinge Kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen väljer att inte överklaga beslut om de planerade verksamheterna i Fleminghallen7.8.2020 12:51:58 CEST | Huddinge Kommun

Under sommaren har kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun, tillsammans med jurister samt med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, utrett möjligheten att överklaga beslutet från hyresnämnden om att kommunen inte beviljas rätt att driva bibliotek och kultur- och ungdomsverksamhet i Fleminghallen. Efter en rad överväganden har förvaltningen kommit fram till att tvistefrågan är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket kostsam. Därför väljer förvaltningen att inte överklaga beslutet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>