• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Uppsala kommun

Förebyggande satsningar och ökat stöd till barns fritid och kultur- och föreningslivet12.12.2019 13:07:36 CET | Uppsala kommun

Under 2020 vill kulturnämnden i Uppsala skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående främst för barn, ungdomar och unga vuxna. Satsningen på förebyggande och främjande arbete i olika stadsdelar är en viktig del i Uppsala kommuns arbete för en trygg kommun. I dag tog kulturnämnden beslut om budget för nästa år.
Fastighetsägarna

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CET | Fastighetsägarna

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.
WDR Westdeutscher Rundfunk

CIVIS Media Prize 2020 / TOP AWARD is endowed with 15,000 euros12.12.2019 11:25:14 CET | WDR Westdeutscher Rundfunk

Cologne/Munich The CIVIS competition 2020 is opened. Closing-date for entries is 21 January 2020. We are looking for European programme achievements on the topic of migration, integration and cultural diversity. A new addition to the 2020 competition is the topic of democratic culture - with a particular focus on the fault lines of an integrative society, the media representation of socially neglected groups, growing inequality or the failure to accept the immigration society as a given. The CIVIS Media Prize for Integration and Cultural Diversity in Europe honours the best programme achievements on the mentioned topics in film, television, radio and the Internet. In addition to the TOP AWARD, the individual categories are each endowed with 2,000 euros. CIVIS is also concerned with the further development of our democratic, integrative and culturally diverse society in Europe. CIVIS is taking a stand against authoritarian, nationalist developments: for a bold humanism and a new social
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>