• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Arla

Experterna har lägst påverkan på tonåringars matvanor – sociala medier och föräldrar största inspirationen20.1.2021 07:30:00 CET | Arla

Svenska tonåringar upplever att föräldrar och sociala medier har störst påverkan på vad de äter. Minst inflytande har officiella riktlinjer, nutritionister och läkare. Tre av fyra ungdomar anser inte att Livsmedelsverkets rekommendationer är viktiga eller användbara. Det visar en undersökning bland 1 500 tonåringar i Sverige, Danmark och Finland som Ipsos gjort på uppdrag av Arla. Samtidigt har var femte svensk tonåring övervikt eller fetma.
Jernkontoret

Samordnad forskning ska bidra till att klimatfärdplanen blir verklighet20.1.2021 07:00:00 CET | Jernkontoret

Samforsk klimat är ett nytt initiativ från svensk järn- och stålindustri med stöd av Vinnova. Arbetet ska understödja industrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan samt samordna branschens och omgivande aktörers forskningsinsatser. Samforsk klimat ska kartlägga pågående forskning, identifiera forskningsbehov, initiera och stödja forsknings­ och utvecklingsprojekt samt följa och sprida resultat.
Stockholms stad

Arbetslivets skola Frans Schartaus Handelsinstitut får fortsatt förtroende av MYH19.1.2021 16:29:07 CET | Stockholms stad

Under tisdagen 19 januari presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) sin lista på beviljade YH-utbildningar de kommande fem åren. Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades nya starter för Hotel Management, Läkemedelstekniker, Medicinsk sekreterare (som nu får dubbla starter), Offentlig upphandlare, Revenue Management & Data Analyst samt TRAC Turism - och Resekonsult.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>