• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Norrköpings kommun

Problem med elevjournaler anmäls enligt lex Maria20.10.2021 17:00:00 CEST | Norrköpings kommun

Elevhälsans medicinska insatser gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller brister i överföringen av elevuppgifter från systemet som används för skolans administration till verksamhetssystemet för elevernas medicinska journaler. Ett hundratal elever inom grund- och gymnasieskolorna har antingen fått sin journal på fel skola, journaler på två skolor samtidigt eller ingen journal alls.
Svenska Handbollslandslaget

Handbolls-EM kan spelas i Sverige både 2026 och 202820.10.2021 15:10:32 CEST | Svenska Handbollslandslaget

Sverige fortsätter att söka internationella handbollsmästerskap och har gått ihop med Danmark och Norge med ambitionen att arrangera herrarnas EM 2026 och damernas EM 2028. Den skandinaviska trion är den enda kandidaten inför Europeiska Handbollförbundets extrakongress den 20 november då det formella beslutet ska fattas. – Tillsammans skapar vi förutsättningar för hållbara internationella mästerskap, säger Svenska Handbollförbundets ordförande Fredrik Rapp.
Myndigheten för press, radio och tv

Dagspressens lönsamhet ökade trots coronakris20.10.2021 14:01:32 CEST | Myndigheten för press, radio och tv

Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin lönsamhet. Tack vare snabbt utbetalda stödåtgärder så räddades stora delar av tidningsbranschen ur krisen visar den nya rapporten Medieekonomi 2021. Rapporten är skriven av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>