• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
RödGrön Ledning i Västra Götaland

Mer vård till Skaraborgs Sjukhus31.1.2023 17:39:07 CET | RödGrön Ledning i Västra Götaland

RödGrön Ledning har sedan den 1 januari 2023 tillträtt som ny ledning för Skaraborgs sjukhus (SkaS). De senaste åren har sjukhuset inte haft en ekonomi i balans och brottas med ett ekonomiskt underskott. - Nu är det svåra ekonomiska tider med inflation, krig och skenande elpriser. Då gäller det att hitta långsiktiga, hållbara lösningar, för att ge invånarna i Skaraborg en god vård där tillgängligheten till vården säkras, säger Anna-Karin Skatt (s), ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus, för RödGrön Ledning.
Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 31 januari 202331.1.2023 16:52:02 CET | Region Uppsala

Initiativ om hyrpersonal avslogs I november inkom Helena Proos med flera (S) med ett initiativ kring hyrpersonal, bland annat att användandet skulle begränsas till maximalt fyra veckor. Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. I sitt svar instämmer regionstyrelsen i att de ökande kostnaderna för inhyrd personal innebär en ohållbar utveckling. Målsättningen är att kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal ska uppgå till maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna, och ett arbete pågår för att minska inhyrningen. Det bedöms dock som orealistiskt att kunna rekrytera till vakanser inom fyra veckor. Region Uppsala är på väg in i ett nytt avtal för bemanningstjänster, ett avtal som samtliga regioner i Sverige kommit överens om. Upphandlingen är för närvarande överprövad, men förhoppningen är att Region Uppsala ansluter till det nya avtalet under 2023. (S) reserverade sig mot beslutet. Initiativ om sexuell hälsa besvarades Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) ink
Naturskyddsföreningen

Minskade miljöanslag förvärrar naturkrisen: ”Riskfylld politik”31.1.2023 16:51:11 CET | Naturskyddsföreningen

Naturvårdsverket har presenterat sin fördelning av budgeten för 2023 för skydd och skötsel av värdefull natur. Jämfört med 2022 minskar anslagen för skydd med 32 procent och för skötsel med 45 procent. Samtidigt slopas anslaget för att bekämpa invasiva arter helt. Under resten av mandatperioden kommer miljöanslagen att minska ännu mer, vilket Naturskyddsföreningen menar kommer att förvärra naturkrisen.
Region Jönköpings län

Stabil ekonomi i Region Jönköpings län trots omvärldens oroligheter31.1.2023 15:20:49 CET | Region Jönköpings län

Hög inflation har haft stor påverkan men Region Jönköpings län har en stabil ekonomi att utgå ifrån och det ger trygghet inför framtiden. Resultatet för själva verksamheten 2022 visar på ett överskott på drygt en miljard kronor. När även kostnaden för värdeförändringen av pensioner och finanstillgångar inkluderas hamnar det slutliga resultatet på 193 miljoner kronor i överskott.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>