• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen17.1.2020 11:35:42 CET | Lärarnas Riksförbund

I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta var också anledningen till att Skolverket ville stryka antikens historia ur kursplanen, men efter hård kritik får antiken vara kvar i undervisningen. Skolverket hade inte mandat att föreslå utökad timplan men det var uppenbart att de såg problemet.
Center mot våldsbejakande extremism

Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism17.1.2020 11:25:09 CET | Center mot våldsbejakande extremism

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan offentliga och idéburna sektorn. Rädda Barnen ansvarar för den dagliga verksamheten. Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>