• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Fastighetsägarna

Det här lägger vi pengarna på i våra stadskärnor16.10.2019 14:01:00 CEST | Fastighetsägarna

Handla mat, gå och träna, klippa sig och bo över på hotell. Det är saker vi lagt pengar på i våra stadskärnor och som drivit tillväxten under 2018. Totalt under 2018 ökade försäljningen i de svenska stadskärnorna med 0,4 procent. Bland städerna som växte mest under 2018 återfinns framför allt mindre städer, med Sandviken, Kinna och Varberg i topp, där etableringar och tillväxt i enskilda branscher lyft utvecklingen. Samtidigt är det storstäderna som bidrar med störst tillväxt i kronor. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.
Region Örebro län

Planerat barnafödandet ger friskare mammor och barn - test av ny samtalsmetod16.10.2019 14:00:00 CEST | Region Örebro län

Att röka, dricka alkohol, snusa och vara kraftigt överviktig under graviditeten kan vara skadligt för både mamman och fostret. Med hjälp av en ny samtalsmetod har Yvonne Skogsdal, forskare och samordningsbarnmorska inom mödrahälsovården i Region Örebro län, studerat hur man kan öka kunskapen om hälsa och livsstil inför en graviditet. Studien har gett goda resultat.
Region Uppsala

Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset16.10.2019 10:27:00 CEST | Region Uppsala

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under torsdagen och fredagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial. Undantag görs för medicinskt angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas. Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala. - De leveranser vi har fått täcker tyvärr inte behovet för att ha både bedriva vård i normal omfattning och ha beredskap för akuta händelser som olyckor. Av säkerhetsskäl reserverar vi det material som finns för medicinskt angelägna operationer. Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt, men situationen börjar bli ansträngd. - V
Frölunda Torg

Unik energianläggning på Frölunda Torg invigd: producerar nio andelar energi för varje andel köpt elenergi16.10.2019 08:30:00 CEST | Frölunda Torg

Frölunda Torgs gröna jätteinvestering i förnybar energi, Geo Sol, invigdes nyligen i närvaro av politiker från miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad. – Vi producerar nästan nio andelar energi för varje andel köpt elenergi. Vi har hittills producerat över 1100 MWh energi i form av värme, kyla, tappvarmvatten och elektricitet från solcellerna, säger Henrik Pihlblad, teknisk chef Skandia Fastigheter.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>