• Via TT
  • Business Wire
  • NASDAQ OMX
SIS Swedish Standards Institute

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg23.3.2018 09:20 | SIS Swedish Standards Institute

Regeringen har beslutat att bevilja SIS, Swedish Standards Institutes ansökan om medel på 3 miljoner kronor under 2018 för att fortsätta utvecklingen av nationella standarder avseende kvalitetssäkring av verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och HVB-hem (Hem för vård och boende). Medlen ska även stödja den fortsatta utvecklingen av europeiska tjänstestandarder inom trygghetskedjan för trygghetslarm, patientdelaktighet inom personcentrerad vård samt kvalitet i äldreomsorgen.
Järfälla Kommun

Kvalitetsprogram för Barkarbystaden lyfter boendes behov och välbefinnande23.3.2018 08:09 | Järfälla Kommun

Kvalitetsprogrammet är framtaget för Barkarbystadens tredje etapp för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Tillsammans med den antagna detaljplanen för Barkarbystaden III ska kvalitetsprogrammet skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum. Programmet ska visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>