• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire

Positivt med avståndsberoende reseavdrag - men fusket kommer att fortsätta 26.6.2019 10:58:24 CEST | Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik välkomnar reseavdragskommitténs förslag om att göra reseavdraget avståndsberoende och ersätta avdraget med en skattereduktion. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet och göra systemet mer rättvist och jämställt. Vi är däremot kritiska till förslaget om att behålla tidsvinstregeln. Fusket kommer fortsätta och många landsbygdsbor med bristande kollektivtrafik kommer inte att kompenseras för att de inte kan använda bussen eller tåget när de arbetspendlar.

Camping 4.0: Campstar is now available as the new multiservice platform dedicated to outdoor holidays!26.6.2019 09:48:34 CEST | Campstar

Hamburg, 26.05.2019 Campstar is the new multiservice platform dedicated to outdoor accommodation, RV rental and camping equipment. The platform enables camping enthusiasts to plan and book their perfect camping holiday. As of now, campstar has the largest range of campsites, providing users with the ability to submit booking inquiries for more than 20,000 properties in 45 countries. Soon the range will expand to campsites in North America and Australia. Campstar is also expanding its portfolio of sites taking direct bookings. Campers can find contact details and reservation options for both pitches and sites. Coming soon, in August, campers will additionally be able to rent RVs via campstar. Campstar is also working on adding a marketplace for camping accessories. This will allow campstar to become the only multi-service portal specialised in outdoor holidays that combines all services needed to plan and book the perfect trip. Campstar is aimed at the growing number of camping enthusia
Hogia AB

Nya möjligheter för trafikoperatörer26.6.2019 08:37:34 CEST | Hogia AB

Under UITP Global Public Transport Summit samlades aktörer inom kollektivtrafikbranschen från hela världen i Stockholm. Hogia var en av utställarna och demonstrerade bland annat produktserien TransitCloud, Hogias molnbaserade system för realtidsinformation. Med hjälp av Internet of Things kan tekniken som förmedlar realtidsdata från och till bussar förenklas. Det kommer att ge helt nya förutsättningar för trafikoperatörerna och trafikhuvudmännen menar Frida Christensson, bolagschef på Hogia Communications.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>