• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Svenska kyrkan / Härnösands stift

Ny organisation för Svenska kyrkan i Medelpad3.10.2022 13:00:00 CEST | Svenska kyrkan / Härnösands stift

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift har beslutat att församlingarna i Medelpad ska organiseras i två nya pastorat. Avsikten är att på sikt säkra resurser för den lokala kyrkliga verksamheten. – Beslutet möjliggör att alla församlingarna, stora som små, kan finnas kvar och fortsätta vara till glädje och nytta för församlingsborna även i framtiden, säger biskop Eva Nordung-Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.
Ving AB

Ving blir aktiv investerare inom reseindustrins gröna omställning3.10.2022 11:21:05 CEST | Ving AB

Nordic Leisure Travel Group, där Ving ingår, skapar nu en plattform för framtidens gröna omställning av reseindustrin tillsammans med det norska företaget och investeringsrådgivarna, ClimatePoint. Med det nya partnerskapet kommer Ving att investera i företag och projekt som verkar för lösningar inom bland annat klimatförbättrande teknologi. På så sätt kommer Ving att arbeta mer proaktivt för att reducera koldioxidutsläppen, både på kort och lång sikt.
Kemikalieinspektionen

Konkret handling krävs för giftfri miljö3.10.2022 10:17:10 CEST | Kemikalieinspektionen

Hur vi ska hålla koll på kemikalier bestäms till stor del på EU-nivå. Idag har EU en gemensam strategi för arbetet men det krävs konkret handling för att trygga en giftfri miljö. Dessutom kan global handel och ökad konsumtion medföra ökade kemikalierisker, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i samband med Kemikalieinspektionens fördjupade rapport om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030

Tid att flytta fiskefrågorna från näringsdepartementet3.10.2022 09:28:20 CEST | Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030

I decennier har fiskefrågorna sorterats under näringsdepartementet. Samtidigt har utvecklingen för fiskbestånden varit dyster, med ett överfiske som rubbat ekosystemet och lett till kollaps för torsken, kris för sillen och stark tillbakagång för många andra arter. Vår nya regering har nu möjlighet att placera fiskefrågorna där de borde vara – under miljödepartementet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>