• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Linköpings kommun

Linköpings sommarblommor skapar arbete1.12.2021 16:00:00 CET | Linköpings kommun

Linköpings kommun vidtar en rad insatser för att minska försörjningsstödet bland annat genom att tillskapa flera insatser med arbetslika aktiviteter. Det är viktigt att skapa aktiviteter inom områden som kan leda till egenförsörjning. Efterfrågan på arbetskraft inom de gröna näringarna ökar och behovet fylls idag ofta med utländsk arbetskraft. I Trädgårdsföreningens växthus odlas kommunens sommarblommor, lökar och annan växtutsmyckning och det kommer nu också att bli ett växtcentrum för 16 arbetslika aktiviteter.

Lantmäteriet – ett problem i omställningsarbetet som måste lösas snabbt1.12.2021 10:49:00 CET | M Sverige

Fortfarande råder det stora problem med att få ladda elbilar i samfälligheter, vilket Riksförbundet M Sverige har uppmärksammat under flera år. Eftersom laddning inte ingår i befintliga anläggningsbeslut (en sorts bestämmelse för vad gemensamhetsytan får användas till) måste dessa omprövas av Lantmäteriet – till en kostnad samfälligheten varken kan råda över eller få förhandsbesked om. Fakturan för myndighetens beredningsarbete i ett ärende kan landa på 10 000 kronor, 100 000 kronor, eller mer.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>