Svea Ekonomi AB (publ)

Svea Ekonomi AB (publ) presenterar bokslutskommuniké 2020

26.2.2021 08:00:01 CET | Svea Ekonomi AB (publ) | Bokslutskommuniké

Svea Ekonomi publicerar idag bokslutskommuniké för helåret 2020. Koncernens rörelseresultat uppgick till 609,8 MSEK (610,9), medan totalresultatet blev 993,3 MSEK (457,6).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Svea Ekonomis hemsida.

Efter ett år med pandemi känns det extra bra att vi klarat att göra ett fint resultat. Vi gör det tack vare ett fantastiskt engagemang hos våra anställda och att vi har nära relationer med våra kunder. Framför allt är det åtgärder under våren som gett effekt i resultaträkningen det andra halvåret, säger Lennart Ågren, CEO på Svea Ekonomi.

Vi inleder också detta året med fina siffror och vår förväntning är en fortsatt positiv utveckling. Som finansiell aktör är det angeläget att stå stabil i en tid som denna och kunna stötta företag och privatpersoner när de står inför utmaningar, säger Lennart Ågren, CEO på Svea Ekonomi.

Sammanfattning för koncernen jan-dec 2020 (jan-dec 2019):

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 255,3 MSEK (3 162,3)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (2,5%)
  • Rörelseresultatet uppgick till 609,8 MSEK (610,9)
  • Totalresultatet uppgick till 993,3 MSEK (457,6)
  • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 718,1 MSEK (17 210,6)
  • Inlåning från allmänheten uppgick till 20 916,0 MSEK (20 617,5)

Legal disclaimer

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021.

Kontakter

Om Svea Ekonomi AB (publ)

Svea Ekonomi är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med nära 40 års erfarenhet av att hjälpa företag med deras likviditet är Svea ett naturligt val för många företagare när de behöver en finansieringspartner. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.

Bilagor

Abonnera på våra börsmeddelanden

Abonnera på våra börsmeddelanden.

Besök vårt pressrum för att läsa fler IR-utskick.

Vårt pressrum