Region Uppsala

 Kammarrätten går på Region Uppsalas linje

Dela

IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Till föreläggandet kopplades ett vite om 20 miljoner kronor. Kammarrätten har nu upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.

IVO har vid flera tillfällen bedömt att det finns allvarliga brister vid Akademiska sjukhuset, och att dessa innebär en fara för patientsäkerheten. IVO har därför förelagt regionen att säkerställa att 612 vårdplatser finns tillgängliga på Akademiska sjukhuset i Uppsala, exklusive intensivvården, Akademiska barnsjukhuset, psykiatrin och BB, för inläggning av patienter inom den somatiska slutenvården.

Kammarrätten anser att vitesföreläggandet inte uppfyller lagens krav och har därför upphävt IVO:s beslut. Region Uppsala har en skyldighet att vidta åtgärder för att de brister som finns, men ingen skyldighet att ha ett visst antal vårdplatser.

- Vi har ännu inte hunnit analysera domen fullt ut, men visst är det bra att kammarrätten går på vår linje. Jag vill dock betona att vi i grund och botten fortfarande är ense med IVO om att vi behöver få till fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset. Tyvärr är frågan om vårdplatser mycket komplex, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Uppsala.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 018 – 611 43 74

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 31 januari 202331.1.2023 16:52:02 CET | Pressmeddelande

Initiativ om hyrpersonal avslogs I november inkom Helena Proos med flera (S) med ett initiativ kring hyrpersonal, bland annat att användandet skulle begränsas till maximalt fyra veckor. Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. I sitt svar instämmer regionstyrelsen i att de ökande kostnaderna för inhyrd personal innebär en ohållbar utveckling. Målsättningen är att kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal ska uppgå till maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna, och ett arbete pågår för att minska inhyrningen. Det bedöms dock som orealistiskt att kunna rekrytera till vakanser inom fyra veckor. Region Uppsala är på väg in i ett nytt avtal för bemanningstjänster, ett avtal som samtliga regioner i Sverige kommit överens om. Upphandlingen är för närvarande överprövad, men förhoppningen är att Region Uppsala ansluter till det nya avtalet under 2023. (S) reserverade sig mot beslutet. Initiativ om sexuell hälsa besvarades Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) ink

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum