Umeå kommun

 Trängseltillsyn,skuldsanering och klimatneutrala Umeå i fokus

Dela

Fortsatt tillsyn av trängsel, ökad budget-och skuldrådgivning och klimatneutrala Umeå är vad Miljö-och hälsoskyddsnämnden kommer att fokusera på i sin tillsyn-och verksamhetsplan för 2021.

Den pågående Coronapandemin har påverkat Miljö-och hälsoskydds verksamhet påtagligt. En omställning har gjorts till mer digitala arbetssätt inom flertalet områden för medarbetarna. 

– För att upprätthålla våra samhällsfunktioner behöver dock vissa fysiska besök fortsatt genomföras. Vi behöver även fortsättningsvis vara flexibla och anpassa våra insatser utifrån aktuella rekommendationer och beslut från andra verksamheter och myndigheter, säger Andreas Sjögren, ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Trängseltillsyn och avgifter

Fortsatt tillsyn av trängsel på restauranger för att minska smittspridningen fortsätter under hela 2021, tillsyn av gymanläggningar har även prioriterats upp på grund av Corona.
– Vi räknar med fortsatt statliga medel för att kunna fortsätta den tillsynen. Det blir ingen efterskänkning av tillsynsavgifterna däremot förlängs inbetalningstiden.

Ökat resursbehov

Resursbehovet i verksamheten är större än de tilldelade resurserna. Budget-och skuldrådgivningen har fått ett ökat söktryck under pandemin.
– Det är många som har fått försämrad ekonomi under pandemin och skuldsaneringsbehovet är stort. Vi prioriterar främst barnfamiljer för att motverka barnfattigdom enligt det övergripande målet från kommunfullmäktige. Vi kommer därför försöka utöka personalresurserna för budget-och skuldrådgivningen genom att söka utvecklingsanslag, säger Maja Westling, vice ordförande i nämnden.
Resurserna inom området tobak och receptfria läkemedel är 1 tjänst medan behovet enligt behovsutredningen uppgår till 1,3 tjänster. Kontrollköp och tillsyn rökfria skolgårdar och rökfria miljöer har därför prioriterats bort.

Prioriterad tillsyn

Tillsyn av förorenade områden, vattenskydd, transport av farligt avfall och inventering av små avlopp är prioriterat men avsatt tid är lägre än behovet, på grund av resursbrist. Antalet avloppsanläggningar/fastigheter som inventeras föreslås minskas till cirka 150 fastigheter år 2021 istället för målet 250 fastigheter. Inventering av små avlopp föreslås inriktas under 2021 på området Täfteträsket/Södervik, samt på uppföljning av tidigare inventerade områden som fått åtgärdskrav.
Tre tillsynsprojekt ska genomföras under året inom områdena; växtmedel, hudkrämer och hästgårdar.

Uppdrag från Kommunfullmäktige 

Klimatneutrala Umeå

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och driva arbetet med Klimatneutrala Umeå. I detta uppdrag har ett klimat­kontrakt tagits fram och långsiktigt ska en styrmodell utvecklasa så att kommunens nämnder och bolag involveras i arbetet. Enheten Miljöutveckling leder arbetet inom projektet Klimatneutrala Umeå 2030. Projektet ska i bred samverkan med samhällets aktörer gemensamt forma en färdplan mot ett koldioxidneutralt Umeå 2030, samt analysera och identifiera vilka förutsättningar och åtgärder som måste utvecklas och implementeras för att lyckas med omställningen.

Strategi för cirkulär ekonomi

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för utvecklingen av cirkulär ekonomi i Umeå. Arbetet ska utgå från miljömålen, avfallsplanen, och arbetet med social hållbarhet. Arbetet ska ske i samverkan med kommunens nämnder och bolag.
Arbetet ska utgå från miljömålen, avfallsplanen, och arbetet med social hållbarhet. Arbetet ska ske i samverkan med kommunens nämnder och bolag. Enheten Miljöutveckling deltar i projektet Den koldioxidsnåla platsen 2.0, där de kommer att arbeta med cirkulär upphandling och cirkulära affärsmodeller. Fortsatt utveckling av konsumtionsbaserade utsläppsmått kommer även att ingå i arbetet samt utåtriktat arbete för en mer hållbar konsumtion.

För mer information:

Andreas Sjögren, S
Ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Maja Westling, C
Vice ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-772 88 76
maja.westling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum