Högskolan i Halmstad

1 000 nya studentbostäder behövs de närmaste åren

Dela

En studie av bostadssituationen som Högskolan i Halmstad har låtit konsultfirman Sweco göra visar att bristen på studentbostäder har ökat stadigt sedan 2013, och kommer att fortsätta att öka om inget görs åt situationen. Minst 1 000 nya studentbostäder behövs för att möta den brist som finns och som kan fortsätta att öka när Högskolan får fler studenter. Högskolestyrelsen tog del av förstudien vid sitt septembermöte och slog fast att tillgången på studentbostäder är en ödesfråga för Högskolan.

– Högskolestyrelsen har i flera år sett med oro på bostadssituationen och den här förstudien visar nu svart på vitt hur situationen ser ut, utifrån en bred analys av data om både studenter och bostadstillgång. Om Högskolan ska kunna fortsätta att växa och attrahera fler studenter är tillgången på studentbostäder en förutsättning. Vi vill inte behöva se att Halmstad tappar i popularitet och att studenter avstår från en plats för att de inte kan hitta bostad, säger högskolestyrelsens ordförande Harald Castler.

Behovet av fler studentbostäder är ingen nyhet. Halmstad är sedan 2017 ”rödlistad” av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), som varje år mäter tillgången på bostäder i olika studentstäder, och Halmstad studentkår har drivit bostadsfrågan i många år tillsammans med Högskolan. Den förstudie som Högskolan nu har låtit Sweco göra syftar till att ta fram ett bredare faktabaserat underlag kring hur många studentbostäder som finns, hur behovet ser ut kopplat till mängden studenter och varifrån de kommer, samt jämföra situationen med andra medelstora städer med universitet eller högskola.

Tuff bostadssituation för många studenter

I dag finns det cirka 1 200 studentbostäder i Halmstad. Behovet uppskattas vara drygt det dubbla, närmare 2 500 bostäder (baserat på förstudiens data om nyregistrerade studenter, varifrån de kommer, samt på kötid för det befintliga beståndet). Sweco konstaterar också i sin rapport att gapet mellan antalet tillgängliga bostäder och antalet studenter har vuxit stadigt sedan 2014 i takt med att antalet nyregistrerade studenter vid Högskolan stadigt har ökat för varje hösttermin. Se diagram nedan.

Bostadsbeståndet har inte alls ökat i samma takt som mängden studenter. Med en fortsatt förväntad ökning av studenter bedömer nu Högskolan och studentkåren baserat på förstudiens underlag, att det behövs minst 200 nya studentbostäder om året i 5 år framöver för att tillgodose behovet, det vill säga cirka 1 000 bostäder på 5 år.

Timmie Hansson är ordförande för Halmstad studentkår som varje år får otaliga frågor från nya studenter som ber om hjälp att hitta bostad:

– Jag har mött studenter som pendlar med tåg från Borås, som sover på en klasskamrats soffa, och faktiskt också studenter som har valt att hoppa av för att de inte har funnit någonstans att bo. Boendesituationen för studenter är tuff på de flesta studieorter, men i Halmstad är den orimligt tuff. Halmstad måste ha ett större engagemang i bostadsfrågan om man vill vara en bra studentstad, säger Timmie Hansson. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Antal studentbostäder i relation till antal registrerade studenter, höstterminen 2014–höstterminen 2018. Antal registrerade studenter (UKÄ 2020), antal studentbostäder (SCB). Källa: Swecos rapport
Antal studentbostäder i relation till antal registrerade studenter, höstterminen 2014–höstterminen 2018. Antal registrerade studenter (UKÄ 2020), antal studentbostäder (SCB). Källa: Swecos rapport
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Forskning om elektrifiering av transportsystem länkar samman Sverige och Kina i utveckling av smarta städer12.10.2020 11:19:49 CESTPressmeddelande

Högskolan i Halmstad ska undersöka drivkrafterna bakom Kinas snabba omställning till eldrift inom transportsektorn. I samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Trafikverket, Jönköping University och Statens väg- och transportforskningsinstitut startar ett nytt forskningsprojekt för att undersöka hur Kina på så kort tid har kunnat positionera sig som elbilsland. ”Tillsammans kan vi omdana samhällen till mer hållbara lösningar”, säger projektledare professor Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad.

Smärta hos idrottande ungdomar måste uppmärksammas tidigt8.10.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Idrottande ungdomar som upplever smärta måste uppmärksammas tidigt för att minska risken för långvarig smärta. Dessutom måste smärta behandlas utifrån en helhet, där hänsyn tas till såväl biologiska som psykologiska och sociala förhållanden. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad, som också konstaterar att idrottande tonårspojkar som är sena i tillväxten löper större risk att drabbas av smärta.

Hälsofrämjande arbete måste få större plats inom den psykiatriska vården5.10.2020 11:30:00 CESTPressmeddelande

Många personer med psykossjukdom har sämre upplevd hälsa och livskvalitet än genomsnittet. De saknar dock sällan motivation eller vilja att förändra sina vanor för att bli mer hälsosamma. Det handlar snarare om en försiktighet och att de har låg tilltro till sin egen förmåga, kanske på grund av tidigare negativa erfarenheter. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård spelar en viktig roll i att stärka dessa individers tro på sig själva – att de klarar av att genomföra förändringar i livet. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum