ECPAT

10 miljoner anmälningar av övergreppsmaterial på barn i Project Arachnid

Dela

Project Arachnid är en plattform och webcrawler utvecklad av Canadian Center for Child Protection som kan hitta bilder och filmer på nätet där barn utsätts för sexuella övergrepp i syfte att ta bort dem. Sedan starten 2016 har nu över 10 miljoner anmälningar gjorts med hjälp av Arachnid och i de flesta fall har det resulterat i att övergreppsmaterialet har tagits ned från nätet.

ECPAT Sverige ingår sedan 2018 i det kanadensiska projektet Arachnid.
ECPAT Sverige ingår sedan 2018 i det kanadensiska projektet Arachnid.

ECPAT Sverige är en av 12 organisationer i världen som arbetar i Project Arachnid och analyserar övergreppsmaterial. 2020 bedömde utredare på ECPAT ca 600 000 bilder i Arachnid – bedömningar som sedan finns kvar i databasen. Det innebär att bilderna fortsätter att tas ned om de skulle laddas upp igen. Samtidigt som Arachnids effektivitet är bra nyheter för arbetet med att ta bort övergreppsmaterial från nätet så visar det också hur omfattande problemet är.

-Vetskapen om att bilderna sprids på nätet innebär ett stort lidande för brottsoffren, och mängden bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn på nätet kräver därför proaktiva metoder och mer effektiva samarbeten för att ta ned materialet. Men det finns ingen enkel ensam lösning, plattformars ansvar på internet behöver också regleras tydligare, med skyldigheter att upptäcka, rapportera och ta ned övergreppsmaterial, säger Thomas Andersson, utredare på ECPAT.

Hur fungerar nedtagningen av bilder?

När en bild eller film klassificerats som övergreppsmaterial i Project Arachnid informeras den som är ansvarig för tjänsten där materialet är uppladdat. I de flesta fall tas då bilden eller filmen bort direkt. 

ECPAT Hotline tar emot tips 

Utöver arbete med Project Arachnid har ECPAT även en hotline som är en webbaserad anmälningssida. Syftet med den är att förse polisen med relevanta tips på sexualbrott mot barn i Sverige, så att de barn som utsätts kan hittas och få hjälp, samt att ta ned bilder och filmer som visar sexuella övergrepp eller på andra sätt kränker barn på nätet. 

Andra tips, som övergreppsmaterial på en server i ett annat land, hanteras via INHOPE en paraplyorganisation för hotlines runt om i världen. INHOPE ser till att tipset hamnar hos rätt person i rätt land, men också att det kommer till Interpol.  

Fakta om Project Arachnid:

  • Webcrawlern upptäcker över 100 000 unika bilder varje månad med misstänkta övergrepp på barn. För att de ska kunna leda till en nedtagning ska de först granskas av två olika analytiker.
  • Det finns just nu ca 42 miljoner bilder som flaggats som misstänkt övergreppsmaterial i Arachnid och väntar på att bli granskade. Hittills har 132 miljarder bilder analyserats av systemet. 
  • 85% av nedtagningarna rör bilder och filmer där barnet ännu inte har identifierats av polisen.

Läs mer här:

https://www.projectarachnid.ca/en/#top

Misstänker du att ett barn blir utsatt på något sätt? Ser du en sexuell bild eller film på någon som ser ut att vara under 18? Anmäl alltid till polisen eller ECPAT Hotline. Du kan vara anonym.

https://www.ecpathotline.se

Nyckelord

Kontakter

ECPAT presstelefon: 072-389 56 24

Bilder

ECPAT Sverige ingår sedan 2018 i det kanadensiska projektet Arachnid.
ECPAT Sverige ingår sedan 2018 i det kanadensiska projektet Arachnid.
Ladda ned bild

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet24.1.2022 08:01:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum