BioInnovation

11 nya projekt för biobaserad utveckling

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.

– Det är spännande att vi nu startar 11 nya hypotesprövningsprojekt med en bred variation av inriktningar. Här finns exempelvis initiativ som arbetar för att utveckla ett nedbrytbart ifyllnadsmaterial som ska användas i konstgräsanläggningar för fotboll i projektet BioPitch, och projekt som vill skapa kolfiberkompositer från skogsråvaran lignin. Samtliga projekt har en stor potential att göra skillnad för en hållbar biobaserad samhällsutveckling, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Beviljade projekt är:

 • Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler
 • Biobaserad barriär för att ersätta aluminium
 • Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror
 • Streamateria Virtual Gateway
 • Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering
 • PhaterTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers
 • Förädling av biokol för en effektivare användning som jordförbättrare i urban förorenad mark
 • Andmat – en vattenbaserad biomassa med potential
 • BioPitch
 • Trägrund
 • Helt ligninbaserade kolfiberkompositer.

Om utlysningen för hypotesprövning

Projekten har beviljats medel inom utlysningen hypotesprövning steg 1. Utlysningsformen ska stötta kreativa, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ fråga som bidrar till och drar nytta av övergången till en bioekonomi. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre i dessa projekt än i mer traditionella.

Projekt inom hypotesprövning finansieras med högst 500 000 kr. Av de stödberättigande kostnaderna i ett projekt ska minst 50 procent täckas av projektparter som är företag. Projekten kan pågå i max sex månader.

 

Kontakt för mer information

Anna Wiberg
programchef, BioInnovation
076-129 62 94
anna.wiberg@bioinnovation.se

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. www.bioinnovation.se

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk1.6.2020 10:50:00 CEST | Pressinbjudan

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum