Göteborgs stift

115 kyrkor i Göteborgs stift delar på 69 miljoner

Dela

Sammanlagt 115 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och västra delen av Västergötland får dela på 69 miljoner kronor under 2021-2022. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor och som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.

S:t Laurentii kyrka i Falkenberg får 75 000 kr för att uppdatera sin vård- och underhållsplan, något som varje kulturskyddad kyrkobyggnad ska ha för långsiktighet och helhetssyn i bevarandet och brukandet av kyrkobyggnaden. (Foto: Anders Frid)
S:t Laurentii kyrka i Falkenberg får 75 000 kr för att uppdatera sin vård- och underhållsplan, något som varje kulturskyddad kyrkobyggnad ska ha för långsiktighet och helhetssyn i bevarandet och brukandet av kyrkobyggnaden. (Foto: Anders Frid)

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter och kyrkliga inventarier.

Det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, används och utvecklas

Kyrkornas kulturhistoriska värden ska vårdas och bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov så att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Ersättningen utgör bara en del av finansieringen, en egeninsats krävs också av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. I genomsnitt står församlingarna själva, genom de tillhörigas medlemsavgifter, för halva kostnaden.

460 miljoner till 13 stift

Göteborgs stiftsstyrelse har efter samråd med länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) till 115 kyrkor i stiftet samt till ett stiftsövergripande projekt.

Den kyrkoantikvariska ersättningen är årligen på totalt 460 miljoner kronor som fördelas mellan Sveriges 13 stift. Under åren 2021-2025 får Göteborgs stift årligen drygt 50,3 miljoner kronor i tilldelning. Dessutom fördelas i år 19 miljoner av återlämnade medel från tidigare år. I år har en ny fördelningsmodell och ett nytt nationellt datasystem för hantering av KAE lanserats, vilket gör att beslut om beviljade medel tas redan på våren i stället för som tidigare då beslut togs först i augusti/september.

– Med den nya fördelningsmodellen får Göteborgs stift mindre pengar att fördela jämfört med tidigare år och vi har därför stått inför svåra prioriteringar, säger stiftsantikvarie Elin Lif. 

För samtliga kyrkor som får KAE, se bilaga nedan (KAE 2021 Beslutslista.pdf).

Här följer några av de projekt i Göteborgs stift som får KAE:

Åtgärdsprogram för takmålningar i Kungälvs kyrka

Kungälvs kyrka, beviljas 75 000 kr för ett åtgärdsprogram för det bemålade innertaket. Kyrkans tak är den äldsta bevarade trävalvsmålningen i stiftet målat av Erik Eriksson Grijs 1697-98.

Konservering av altaruppsats i Brämaregårdens kyrka på Hisingen

Brämaregårdens kyrka beviljas 375 000 kr för konservering av altaruppsats, predikstol och dopfunt, samtliga tillkomna vid nybyggnadsåret av kyrkan 1925. Brämaregårdens kyrka är ritad av Sigfrid Eriksson som även ritat Göteborgs konstmuseum, Masthuggskyrkan samt ytterligare ett tiotal kyrkobyggnader i stiftet.

Vård- och underhållsplan för S:t Laurentii kyrka i Falkenberg

S:t Laurentii kyrka i Falkenberg beviljas 75 000 kr för att uppdatera sin vård- och underhållsplan. Varje kyrkobyggnad skyddad av kulturmiljölagens 4 kapitel måste ha en vård- och underhållsplan. En vård- och underhållsplan ska ge långsiktighet och helhetssyn i bevarandet och brukandet av kyrkobyggnaden.

Restaurering av exteriör på Ambjörnarps kyrka i Kind

Ambjörnarps kyrka i Kinds pastorat beviljas drygt 900 000 kr för utvändig restaurering av fasad och fönster. Träkyrkan i nyklassicistisk stil uppfördes 1840-1841 av byggmästare Johannes Pettersson från den kända byggmästargruppen i Sandhults socken. Kyrkan tillhör, tillsammans med kyrkorna i Sjötofta, Skephult, Mjöbäck och Älvsered, en enhetlig grupp nästan identiska nyklassicistiska träkyrkor i liggtimmer. Exteriören är mycket välbevarad sedan byggnadstiden. 

Orgelinventering i Göteborgs stift

Ersättningen kan även gå till stiftsövergripande projekt som gagnar hela stiftet. 1 540 000 kr har beviljats till den orgelinventering som ska påbörjas under 2020. Samtliga orglar i stiftet ska inventeras avseende kulturhistoriskt värde och vård- och underhållsbehov.

Kontakt: Stiftsantikvarie Elin Lif, elin.lif@svenskakyrkan.se  031-771 30 20

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens sätt att kompensera Svenska kyrkan för de resurser som krävs att bevara och göra vårt arv tillgängligt för allmänheten.

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

S:t Laurentii kyrka i Falkenberg får 75 000 kr för att uppdatera sin vård- och underhållsplan, något som varje kulturskyddad kyrkobyggnad ska ha för långsiktighet och helhetssyn i bevarandet och brukandet av kyrkobyggnaden. (Foto: Anders Frid)
S:t Laurentii kyrka i Falkenberg får 75 000 kr för att uppdatera sin vård- och underhållsplan, något som varje kulturskyddad kyrkobyggnad ska ha för långsiktighet och helhetssyn i bevarandet och brukandet av kyrkobyggnaden. (Foto: Anders Frid)
Ladda ned bild
Kungälvs kyrka får 75 000 kr för ett åtgärdsprogram för det bemålade innertaket målat 1697-98 av Erik Eriksson Grijs. (Foto: Torgny Lindén)
Kungälvs kyrka får 75 000 kr för ett åtgärdsprogram för det bemålade innertaket målat 1697-98 av Erik Eriksson Grijs. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum