Svenska kyrkan

124 organisationer uppmanar: Avslå EU-kommissionens förslag för att stoppa migration

Dela

Svenska kyrkan och över 120 andra organisationer varnar i ett gemensamt uttalande för att EU riskerar att skjuta sin utrikespolitik för mänskliga rättigheter i sank. Den internationella rätten till asyl riskerar också att undergrävas om EU under det pågående toppmötet antar EU-kommissionens förslag till migrationsöverenskommelse.

– EU är på väg att inleda ett mörkt kapitel i sin historia, hävdar organisationsföreträdarna i sitt uttalande och uppmanar toppmötet att avslå kommissionens förslag. Genom att övergå till en utrikespolitik vars enda syfte är att tygla migrationen och avskräcka mäniskor från att komma till Europa, riskerar EU och dess medlemsstater att ytterligare undergräva sin trovärdighet och auktoritet när det gäller försvaret av mänskliga rättigheter.

I början av juni lade EU-kommissionen fram förslaget att bistånd, handel och annan finansiering ska användas för att uppmuntra länder att minska antalet migranter som når EU:s kuster, och planen är att EU:s regeringschefer ska fatta beslut under det pågående toppmötet i Bryssel. Förslaget härrör från överenskommelsen mellan EU och Turkiet, vilken har lett till att tusentals människor har blivit fast i Grekland under inhumana och förnedrande omständigheter. Det är i synnerhet barn som påverkas, och många hundratals ensamkommande barn hålls i förvar eller tvingas sova i polisceller.

De 124 organisationerna – verksamma inom humanitära och medicinska områden eller för mänskliga rättigheter, migration och utveckling – menar att Europa riskerar att tillintetgöra sin utrikespolitik beträffande mänskliga rättigheter och undergräva asylrätten internationellt. När EU sluter avtal med regeringar som bedöms vilja agera för att stoppa migrationen till Europa, finns det inga garantier för att de mänskliga rättigheterna, rättstatsprincipen och andra skyddsmekanismer gäller. Det innebär en mycket stor risk för överträdelse av de internationella lagar som förbjuder att människor skickas tillbaka till ställen där de löper risk för kränkningar av sina rättigheter.

– Ansvaret och skyldigheterna när det gäller brott mot mänskliga rättigheter upphör inte vid de europeiska gränserna, säger man i uttalandet.

Ökar mänskligt lidande 
I förslaget negligeras också alla belägg för att avskräckande strategier för att stoppa migration är ineffektiva. EU:s nuvarande strategi kommer inte bara att misslyckas med att ”förstöra människosmugglarnas affärsmodell” utan kommer också att öka det mänskliga lidandet eftersom människor kommer att tvingas ta farligare vägar till Europa.

Sammanslutningen av icke-statliga organisationer är mycket oroad över att förslaget kan leda till att Europas utvecklingsbistånd urskillningslöst riktas in på att stoppa migration.

– Detta motsäger på ett oacceptabelt sätt EU:s åtagande att använda utvecklingssamarbetet till att utrota fattigdomen, säger man vidare i uttalandet.

Organisationerna varnar för att ingå ”migrationshanteringsavtal” med länder där det begås allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter – det kommer att motverka syftet på lång sikt. Sådana avtal kommer att ”undergräva mänskliga rättigheter världen över och vidmakthålla de övergrepp och det förtryck som får människor att fly”.

Organisationerna uppmanar EU:s ledare att avslå kommissionens förslag om migrationen. I stället bör EU-länderna ta fram en hållbar långsiktig strategi för att hantera migrationsfrågan.

Läs mer:
Hela uttalandet och alla organisationer som ställer sig bakom det (pdf på engelska)

Svenska kyrkan i debattartikel: ”EU förhandlar med folkmördare – för att slippa fler asylsökande”

Concord Sverige och Svenska kyrkan i debattartikel: ”Slut inte flyktingavtal med Libyen”

Så här arbetar Svenska kyrkan med migration

Internationella kontaktpersoner:
Florian Oel, Oxfam: florian.oel@oxfaminternational.org, mobil +32 473 56 22 60
Antonia Paradela, Save the Children: antonia.paradela@savethechildren.org, mobil +32 493 443590
Adela Sandu, Amnesty International: asandu@amensty.eu, tfn +32 2 502 14 99
För uppdateringar, följ @OxfamEU@EUSaveTC@amnestyeu

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum