Trafikverket

139 nya träd till Dalarnas vägalléer

Dela

Trafikverket planterar 139 träd vid ett flertal vägalléer i Dalarna. Insatserna ska bevara alléernas betydelse för kulturmiljön, landskapsbilden och den biologiska mångfalden.

Vägallé Kloster Dalarna Foto: Trafikverket
Vägallé Kloster Dalarna Foto: Trafikverket

- Alléerna ger landskapet karaktär och har stor betydelse för olika växt- och djurarter som till exempel insekter, lavar, fåglar, fladdermöss, säger Mersiha Sumic, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket ansvarar för att hålla vägalléerna levande. I Dalarna finns det 55 statliga vägalléer, nu ska tio av dessa restaureras.

- Bland annat så planterar vi nya träd i takt med att det uppstår luckor på grund av att svaga och gamla träd måste tas bort, säger Mersiha Sumic.

Under april och maj restaureras alléerna i:

 • Grängesberg, Ludvika kommun väg 50(8 lind)
 • Grevbo, Borlänge kommun väg 635 (15 björkar)
 • Kloster, Hedemora kommun väg 747 (11 ek, 10 lind, 10 lönn)
 • Stjärnsund, Hedemora kommun väg 764 (4 lind, 4 lönn)
 • Långshyttan kyrkogårdsallé, Hedemora kommun väg 770 (1 björk)
 • Äppelbo, Vansbro kommun väg 506 (7 björkar)
 • Boda Budbacken, Rättviks kommun väg 964 (14 björkar)
 • Boda kyrka, Rättviks kommun väg 964 (10 björkar)
 • Boda kyrkby, Rättviks kommun väg 964 (12 björkar)
 • Furudals bruk, Rättviks kommun väg 972 (11 björkar)
 • Svärdsjö kyrka, Falu kommun väg 850 (4 björkar)
 • Älvdalen, Älvdalen kommun väg 70 (5 björkar)
 • Sollerön, Mora kommun väg 943 (13 äppelträd)

Det vanligaste trädslaget i Dalarnas landsvägsalléer är främst björk men det förekommer också lind, kastanj och lönn. Tidigare förekom även en hel del ask och alm men de har drabbats hårt av olika sjukdomar.

Under 1900-talets senare del har antalet alléer minskat i omfattning till följd av utbyggnad och breddning av vägnätet. En del av de kvarvarande alléerna är idag ålderstigna och i dåligt skick. Efterhand som träden får någon typ av skada eller svaghet, till exempel döda grenar eller ett allvarligt rötangrepp, tas de bort. Det uppstår då luckor mellan träden vilket minskar alléns värde.

Alléer började planteras längs landsvägarna under 1700-talet och hade då en praktisk funktion. Den gjorde vägen väl synlig vid dåligt väder, gav skydd mot sol och vind samt hindrade vägbanan från att torka ut och damma.


Alléer är skyddade genom det generella biotopskyddet i miljöbalken. Det innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen utföra åtgärder på alléer.

Kontakter

Mersiha Sumic, projektledare, Trafikverket, 010-124 43 66
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Vägallé Kloster Dalarna Foto: Trafikverket
Vägallé Kloster Dalarna Foto: Trafikverket
Ladda ned bild
Vägallé Stjärnsund Dalarna Foto: Trafikverket
Vägallé Stjärnsund Dalarna Foto: Trafikverket
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum