Afa Försäkring

15 000 färdolycksfall på två år – fler kvinnor än män drabbas

Dela

På två år inträffade fler än 15 000 färdolycksfall, det vill säga olyckor som inträffar på väg till eller från jobbet. Fler kvinnor än män drabbas och de vanligaste färdolyckorna är fallolyckor och cykelolyckor. Kvinnor och män skadar sig på olika sätt och ålder påverkar risken att drabbas, visar en ny rapport med färsk statistik från Afa Försäkring.

Olyckor som inträffar vid färd till eller från arbetet har sedan 1920 räknats som färdolycksfall i den statligt reglerade arbetsolycksfallsförsäkringen. Foto: Viktor Holm, Johnér Bildbyrå.
Olyckor som inträffar vid färd till eller från arbetet har sedan 1920 räknats som färdolycksfall i den statligt reglerade arbetsolycksfallsförsäkringen. Foto: Viktor Holm, Johnér Bildbyrå.

– År 2019 till 2020 inträffade drygt 15 000 färdolycksfall. 67 procent av färdolycksfallen drabbade kvinnor och 33 procent drabbade män, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Att det är en så ojämn könsfördelning kan ha att göra med att kvinnor oftare går, cyklar eller åker kommunalt till och från arbetet, medan män oftare kör bil. Arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) täcker inte skador orsakade i samband med framförande av trafikförsäkrade fordon, som exempelvis bilar eller motorcyklar, dessa ersätts i första hand av trafikskadeförsäkringen och därför inkluderas den typen av skador inte i denna rapport.

Färdolycksfall, det vill säga olyckor som inträffar på den normala färdvägen till eller från jobbet, med undantag av hämtning och lämning vid förskola, kan täckas av den statligt reglerade arbetsskadeförsäkringen.

Skillnader mellan kvinnor och män i hur man skadar sig

– Den vanligaste orsaken till ett färdolycksfall för män är en cykelolycka, näst vanligast är en fallolycka. För kvinnor är det tvärtom vanligare med en fallolycka och näst vanligast med en cykelolycka, säger Emil Askestad.

Skillnaderna mellan könen speglar skillnader i färdsätt. Att kvinnor har en större andel fallolyckor kan tolkas som att kvinnor i större utsträckning tar sig till jobbet till fots eller med kollektivtrafik.

– Det man kan notera är att män har en något högre andel färdolyckor orsakade av hot och våld än kvinnor. Den främsta bakomliggande orsaken till det är att de har blivit rånade på väg till eller från jobbet, säger Emil Askestad.

Ålder påverkar risken att drabbas

– Risken för ett färdolycksfall ökar med åldern. Det innebär att äldre kvinnor och män har en högre risk för ett färdolycksfall än yngre. En orsak till att det är en högre risk för äldre som skadar sig i färdolycksfall kan vara att det är främst fallolyckor som är den bakomliggande orsaken för kvinnor och män i åldern 55–64, säger Emil Askestad.

– Kvinnor i åldern 55–64 år har en risk på 2,1 per 1 000 sysselsatta för ett färdolycksfall orsakat av en fallolycka, medan män i samma ålder har en motsvarande risk på 1,5.

Att risken för fallolyckor ökar med åldern beror delvis på att unga har lättare att undvika skador vid fall. Dessutom har unga bättre förutsättningar att återhämta sig efter en olycka och riskerar inte medicinsk invaliditet i lika stor utsträckning som äldre.

– Kvinnor och män i åldern 55–64 har även en högre risk för ett färdolycksfall med cykel. Risken är här 1,4 per 1 000 sysselsatta för kvinnor har en risk på 1,4 per 1 000 sysselsatta och män har en risk på 1,2 per 1 000 sysselsatta och dessa färdolycksfall är vanligast i storstäder, säger Emil Askestad

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information:
Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Fara å färde – färdolycksfall till och från arbetet finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Olyckor som inträffar vid färd till eller från arbetet har sedan 1920 räknats som färdolycksfall i den statligt reglerade arbetsolycksfallsförsäkringen. Foto: Viktor Holm, Johnér Bildbyrå.
Olyckor som inträffar vid färd till eller från arbetet har sedan 1920 räknats som färdolycksfall i den statligt reglerade arbetsolycksfallsförsäkringen. Foto: Viktor Holm, Johnér Bildbyrå.
Ladda ned bild
Olyckor som inträffar vid färd till eller från arbetet har sedan 1920 räknats som färdolycksfall i den statligt reglerade arbetsolycksfallsförsäkringen. Foto: Viktor Holm, Johnér Bildbyrå.
Olyckor som inträffar vid färd till eller från arbetet har sedan 1920 räknats som färdolycksfall i den statligt reglerade arbetsolycksfallsförsäkringen. Foto: Viktor Holm, Johnér Bildbyrå.
Ladda ned bild
Pressbild: Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Foto: Adam Fredholm.
Pressbild: Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Foto: Adam Fredholm.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Succé för Byggbranschens Säkerhetspark – 2 000 elever har redan utbildats26.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark inletts. Hittills har ungefär 2 000 studenter utbildats i parken där lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar kan gå utbildningen gratis. De som gått utbildningen hittills ger den toppbetyg och även detta läsår finns möjlighet för lärare och elever att gratis utbilda sig i parken.

Ny forskning om hur illegitima arbetsuppgifter påverkar hälsan i kontaktyrken22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Illegitima arbetsuppgifter är sysslor som faller utanför en yrkesrolls arbetsbeskrivning eller kunde ha undvikits med en annan arbetsorganisation. Studier visar till exempel att lärare och vårdpersonal lägger alltmer tid på att dokumentera sitt arbete och att det kan bidra till stress och ohälsa. Constanze Leineweber, vid Stockholms universitet, tilldelas 4 000 000 kronor för att undersöka förekomsten av illegitima arbetsuppgifter och deras hälsoeffekter i kontaktyrken och andra yrken.

Skyddshandskar på jobbet kan orsaka eksem för vårdanställda13.9.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom vården och för arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete. Även yrkesgrupper inom restaurang och storkök, frisörer och byggnadsmålare är utsatta. Eksemen orsakas främst av att huden reagerar på materialet i skyddshandskarna eller att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete utsätts för kemikalier – kan ge eksem13.9.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete samt inom vården. Även yrkesgrupper inom restaurang- och storköksarbete, frisörer och byggnadsmålare är utsatta. Eksemen orsakas främst av att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet eller av att huden reagerar på materialet i skyddshandskar, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum