Högskolan i Halmstad

15 miljoner kronor för att stärka permitterades ställning på arbetsmarknaden i Halland

Dela

I slutet av förra veckan kom det glädjande beskedet att Högskolan i Halmstad tillsammans med Region Halland, de halländska kommunerna och TEK Kompetens, får drygt 15 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för samverkansprojektet ”Kompa Halland”. Parterna ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Ett 30-tal företag har redan visat intresse. Det övergripande syftet med projektet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet.

Ett 30-tal företag, med sammanlagt cirka 1 000 medarbetare, har redan visat intresse för ”Kompa Halland”. Målet är att engagera 2 000 personer och 100 företag i samverkansprojektet som påbörjas redan nu i juni. 

– Hela Halland har påverkats av coronakrisen och Högskolan i Halmstad vill stödja individer och näringslivet i en svår situation. Samverkansprojekt gör det möjligt för oss skapa samhällsnytta, vilket gör beskedet till en glädjande nyhet. Vi ser fram emot att kunna bidra med Högskolans kompetenser för att stödja och stärka planerade insatser i projektet, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Stärka positionen på kort och lång sikt

Kompa Halland ska leverera kompetensutvecklingsinsatser till anställda och företag som är mest utsatta i coronakrisens spår. Vissa insatser ska genomföras direkt, medan andra ska minska sårbarheten och konkurrenskraften i näringslivet i Halland på längre sikt. Syftet är att deltagarna ska stärka sin position på arbetsmarknaden. Insatserna ska riktas till små- och medelstora företag i Halland. 

– Det är väldigt positivt för Halland att vi får medel för att arbeta med kompetensutveckling. Det är ett resultat av att vi tillsammans kraftsamlade för att på bästa sätt ta tillvara kompetenser och resurser och möta behovet i näringslivet. Redan denna vecka kommer vi att ta kontakt med företag och arbeta fram handlingsplaner gällande direkta insatser. Vår förhoppning är att komma i gång redan i juni, säger Nasim Oveissi, kompetensutvecklare på TEK kompetens.

Samverkan är grunden till projektet

Tidigare goda samarbeten mellan parterna är grunden till att Kompa Halland omgående kan komma i gång med olika aktiviteter. Projektparterna har dessutom etablerade relationer med företagsnätverk, branschorganisationer och fackliga organisationer i länet som tillsammans med Arbetsförmedlingen ska vara rådgivande och stöd i projektet. Högskolan i Halmstad är projektägare.

–  Med gemensamma krafter har vi nu möjlighet att erbjuda kompetensutveckling där det gör nytta. Förhoppningen är att vi ska gå stärkta genom krisen för näringslivets fortsatta konkurrenskraft och utveckling i Halland. Det goda samverkansklimat som råder i Halland är en viktig grund för projektet, poängterar Bo-Josef Eriksson, regional utvecklingsdirektör, Region Halland. 

Mildra konsekvenserna i näringslivet

Europeiska socialfonden utlyste tidigare i våras projektmedel till insatser som ska mildra konsekvenserna av coronakrisen. I hård konkurrens lyckades Halland få ansökan för kompetensutveckling för det halländska näringslivet beviljad. Halland har i nuläget ett stort antal varsel om uppsägningar och är ett av de län som har högst andel varslade (per 1 000 sysselsatta). I slutet av april var Halland det sjunde värst drabbade länet i Sverige. 

Kompetensutveckling är ett viktigt verktyg som förväntas leda till vidareutveckling, omställning och minskad sårbarhet för enskilda individer. Anställda i näringslivet får möjlighet att utveckla sin kompetens och företagen sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och förnyelse. 

–  Det finns många vinster med att vi har fått beviljat medel för kompetensutveckling. Projektet skapar möjligheter för individer att stärka sin position på en föränderlig arbetsmarknad. Att utveckla individens kompetens är del av det livslånga lärandet, kommenterar Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare i Falkenbergs kommun.  

Om projektet

  • Projektet har beviljats drygt 15 miljoner kronor från Europeiska socialfonden.
  • Kompa Halland ska pågå från och med juni 2020 till augusti 2022.
  • Målet är att projektet ska engagera 2 000 medarbetare och 100 företag i Halland.

För mer information, kontakta:

Gerry Andersson (vid frågor om Högskolans roll eller projektet i stort)
Samverkanskoordinator, Högskolan i Halmstad
gerry.andersson@hh.se
070-636 77 34

Nasim Oveissi (vid frågor om direkta utbildningsinsatser och projektdeltagare/företag)
Kompetensutvecklare, TEK kompetens 
nasim.oveissi@tek.se
076-309 53 35

Pernilla Isaksson (vid frågor om den regionala situationen och kompetensutvecklingsbehov)
Strateg regional kompetensförsörjning, Region Halland
Pernilla.isaksson@regionhalland.se
035-17 98 78

Linda Bengtsson (vid frågor om kompetensutvecklingsbehov i Hallands kommuner)
Näringslivsutvecklare, Falkenbergs kommun
linda.bengtsson3@falkenberg.se
072-083 38 61

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Presstips: Högskolan i Halmstad bjuder in till digitalt Sommaröppet15.7.2020 09:21:00 CESTPressmeddelande

Sommaröppet är en tradition vid Högskolan i Halmstad som i år måste göras på ett helt nytt sätt på grund av pandemin. I normala fall bjuds blivande studenter in för att ta del av campus och för att träffa lärare, studentkår, studenthälsan och andra viktiga funktioner vid lärosätet. I år anordnar Högskolan istället en digital mässa där de som blivit antagna till höstens utbildningar kan få svar på sina frågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum