Barncancerfonden

​15 miljoner till medicinteknik

27.2.2017 08:00 | Barncancerfonden

Dela

15 miljoner kronor om året. Så mycket öronmärker Barncancerfonden till medicinteknisk forskning för att barn ska få bättre vård under cancertiden. Fram till den 4 april kan forskare ansöka om årets anslag.

– Vi vill bidra till att lösa problem av teknisk karaktär. I dag används ofta samma utrustning som till vuxna, och vårdpersonalen får komma på sina egna lösningar. Vi tänker barn från början, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Med tvärvetenskapliga samarbeten, från nanoteknik till barnonkologi, ska cancersjuka barn få ett bättre liv under sin behandling. Forskningen kan underlätta för vårdpersonalen och minska förekomsten av sena komplikationer.

Varje år sedan startåret 2011 beviljas omkring sju nya projekt finansiering av Barncancerfonden.

– Tanken är att forskningen ska kunna vara vården tillgodo inom fem år. Det är kort tid i de här sammanhangen, säger Kerstin Sollerbrant.

Ansökan sker på Barncancerfondens webbplats.


De fick anslag för medicinteknisk forskning 2016

Klas Blomgren, Karolinska institutet
Återställning av inflammatorisk jämvikt för att motverka hjärnskada efter strålbehandling
Anslag: 3 924 856 kr under tre år

Tufve Nyholm, Uppsala Universitet
MR-kontrollerad strålbehandling för säkrare leverans och mindre biverkningar
Anslag: 1 861 144 kr under tre år

Örjan Smedby, Kungl. Tekniska Högskolan
Bättre vård för hjärntumörer hos barn med nya bildverktyg 
Anslag: 3 000 000 kr under tre år

Maja Sohlin, Sahlgrenska Universitets-sjukhuset 
Magnetkamerabilder som planeringsunderlag vid strålbehandling av barn
Anslag: 1 800 000 kr under tre år

Fredrik Westerlund, Chalmers tekniska högskola
Mätning av DNA-skador som ett sätt att individanpassa cancerbehandling med cellgifter.
2 000 000 kr under tre år

Karin Wårdell, Linköpings universitet
Fluorescenstekniker för hjärntumöroperation på barn Linköpings universitet
2 414 000 kr under tre år

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Om Barncancerfonden 
Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i närmare 35 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Följ Barncancerfonden

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Barncancerfonden