Luleå stift, Svenska kyrkan

15,7 miljoner till renovering av kyrkor i Norrbotten och Västerbotten

Dela

Nu är det klart vilka kyrkor i Luleå stift som får del av statliga pengar till renovering under 2023. Det handlar om 15,7 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade åtgärder, med syfte att det kyrkliga kulturarvet ska förvaltas för framtiden.

Luleå domkyrka genomgår fasadrenovering då både tegel och betong ses över. Foto: Emma Berkman/Luleå stift
Luleå domkyrka genomgår fasadrenovering då både tegel och betong ses över. Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är det statliga stöd som Svenska kyrkan får för vård av kulturarvet. Ersättningen utbetalas till nationell nivå och fördelas till stiften. Stiftsstyrelserna fördelar sedan till de projekt som ansökt.

Det handlar om medel för kostnadskrävande insatser på kyrkor, kapell och klockstaplar som är skyddade enligt kulturminneslagen. På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden och många känner starkt för att den ska finnas kvar och vårdas för kommande generationer.

I Luleå stift finns 200 kyrkor varav drygt 130 är skyddade enligt kulturmiljölagen. Inför 2023 har 20 projekt beviljats medel. Samtliga bedöms tillhöra prioritet 2, det vill säga att det handlar om normalt underhåll. I stor utsträckning handlar det om målning, tjärning och fönsteråtgärder.

De projekt som får mest bidrag per län är:

Norrbotten
· Luleå domkyrka: 6 365 000 kr för fasadrenovering
· Nederluleå kyrka: 450 000 för tjärning och underhåll av sticktak
· Pite-Rönnskärs kapell: 172 481 kr för byte av tak, etapp 2

Västerbotten
· Umeå stads kyrka: 3 787 342 kr för utbyte av frostskadad fog och tegel, etapp 4 av 4
· Holmsunds kyrka: 1 075 000 kr för ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel
· Tärna kyrka: 1 005 000 kr för målning

Totalt utgör den kyrkoantikvariska ersättningen 460 miljoner kronor, som fördelas mellan Svenska kyrkans 13 stift.

...

BAKGRUND

Kyrkoantikvarisk ersättning ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Varje år i april rapporterar Svenska kyrkan till regeringen om hur ersättningen används, kyrkornas tillgänglighet och eventuella förändringar i kyrkobeståndet.

Bilder

Luleå domkyrka genomgår fasadrenovering då både tegel och betong ses över. Foto: Emma Berkman/Luleå stift
Luleå domkyrka genomgår fasadrenovering då både tegel och betong ses över. Foto: Emma Berkman/Luleå stift
Ladda ned bild

Länkar

Om

Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan
Stationsgatan 40
972 32 Luleå

0920-26 47 00https://www.svenskakyrkan.se/luleastift

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet ska bland annat stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Följ Luleå stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Luleå stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum