Metalliska material

17 miljoner kronor till metallforskning

Dela

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 17 miljoner kronor i programmets utlysning ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1”. Det är femton genomförbarhetsstudier som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

– Pandemin har inneburit stora och snabba förändringar och gett oss nya perspektiv på framtiden, så med den här utlysningen ville vi erbjuda möjligheten att tänka till ordentligt, sikta lite längre, för att förbereda oss för vad som kommer, säger Gert Nilson, Programchef för Metalliska material.

De beviljade genomförbarhetsstudierna har fokus på att operationalisera idéer kring hur framväxande tekniker och metoder skulle kunna tillämpas inom eller med hjälp av innovationsområdet Metalliska material.

Utlysningen är den första av två utlysningar, vilka syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt. Den här utlysningen, som är den sextonde inom Metalliska material, stödjer genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2.

– De 15 genomförbarhetsstudier vi har kunnat bevilja är som väntat av väldigt olika slag och det ska bli riktigt spännande att se vart de tar vägen, säger Gert Nilson.

 

De femton beviljade projekten är:

TAMAPRO - Skräddarsydda egenskaper i stål och aluminium genom lokal värmebehandling för optimerad fogning 
TAMAPRO har en total budget på 1,67 miljoner kronor varav 950 000 kronor kommer från Vinnova.

CAPEX - Kontrollerad Ca-tillsats med utnyttjande av OES-PDA-teknik 
CAPEX har en total budget på 2,3 miljoner kronor varav 700 000 kronor kommer från Vinnova.

THzGas - Gassammansättning med THzspektroskopi 
THzGas har en total budget på 968 000 kronor varav 633 000 kronor kommer från Vinnova.

CuttingEdge - Utvärdering av nya klippmetoder för elektroplåt för att minska de elektriska förlusterna i elektriska fordon
CuttingEdge har en total budget på 1,06 miljoner kronor varav 680 000 kronor kommer från Vinnova.

SPICAM - Hållbar bearbetning av interna kanaler hos additivt tillverkade metalliska komponenter 
SPICAM har en total budget på 764 000 kronor varav 486 000 kronor kommer från Vinnova.

DefMek - Deformationsmekanismer (plasticitet) map atominteraktion: kväverika rostfria stål 
DefMek har en total budget på 1 miljoner kronor varav 650 000 kronor kommer från Vinnova.

SMART-CAST - Automatiserad kvalitetskontroll och förbättring genom tillämpning av avancerade kokill- och strängövervakningssystem med AI/maskininlärningsalgoritmer i stränggjutningsprocessen 
SMART-CAST har en total budget på 755 000 kronor varav 525 000 kronor kommer från Vinnova.

DigitAtom - Digitalisering av atomisering av metallpulver 
DigitAtom har en total budget på 851 000 kronor varav 510 000 kronor kommer från Vinnova.

PROSTEEL - Möjliggöra digitala processkedjor – karakterisering av nästa generations presshärdningsstål 
PROSTEEL har en total budget på 700 820 kronor varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

E-joint - Ny kall sammanfogningsteknik för temperaturkänsliga substrat och komplexa små geometrier 
E-joint har en total budget på 1,54 miljoner kronor varav 898 000 kronor kommer från Vinnova.

PassHE - Skydd av austenitiska rostfria stål från väteförstöring i vätebränslecellsystem genom ytteknik 
PassHE har en total budget på 700 000 kronor varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

HyMech - Provningsmetoder för säker användning av metalliska material i vätgas 
HyMech har en total budget på 1,06 miljoner kronor varav 680 000 kronor kommer från Vinnova.

LUV - Tillverkning med lasersvetsfogning och ultraljudsmätning på vätgaslagringsenheter 
LUV har en total budget på 1,7 miljoner kronor varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova.

INSPECT - Innovativ ytavsyning med multispektral teknik och artificiell intelligens 
INSPECT har en total budget på 500 000 kronor varav 400 000 kronor kommer från Vinnova.

ALL4HYDRO - Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer 
ALL4HYDRO har en total budget på 1,35 miljoner kronor varav 825 000 kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om genomförbarhetsstudierna på www.metalliskamaterial.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Gert Nilson, Programchef Metalliska material. Foto: Pia Nordlander, BildN
Gert Nilson, Programchef Metalliska material. Foto: Pia Nordlander, BildN
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

ASK II släpper guide för kompetensförsörjning10.6.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials projekt ASK II gör en ansats att ta ett större grepp kring ungas syn på sitt kommande arbetsliv. Många aspekter har därför studerats kring hur exempelvis olika arbetsgivares erbjudande matchar med de ungas tankar. Parametrarna som påverkar ungas val av yrke är många och olika former av rådgivning kan därför få stor betydelse. ASK II har nu släppt guiden ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin”.

Nytt projekt vill förbättra litiumjonbatterier29.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Långtidsegenskaper och tillförlitlighet hos litiumjonbatterier är kritiskt för elektrifieringen av samhället, speciellt avseende det stora antalet elfordon som förutspås. Fogarna i dessa batterier mellan cellterminaler till busbars eller busbars till modulterminaler är mycket viktiga eftersom haverier kan leda till oplanerade reparationer eller till och med bränder. Många problem som uppstår i moderna litiumjonbatterier beror av dåliga egenskaper i fogen. Detta problem ska studeras närmare i EMPIRE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nytt projekt ska optimera stålindustrins elektrifiering27.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering av olika processer och utrustningar är idag en av de stora växande trenderna, inte bara nationellt, utan även internationellt. ELROS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tar sikte på att stålindustrin och dess ämnesvärmningsprocesser ska kunna använda elektrifiering på ett optimalt sätt, det vill säga rätt form av elektrisk uppvärmningsmetod sett till geometri, storlek, material, temperaturområde, temperaturjämnhet och energieffektivitet.

Additiv tillverkning ska förbättra gasturbiner26.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Gasturbiner är med sin flexibilitet och snabba upprampning centrala i ett hållbart energisystem för att kunna balansera intermittent elproduktion, till exempel vindkraft. Framtida kolfri elproduktion kräver då en uppskalning av vätgas som bränsle i gasturbiner. Förbränning av vätgas i gasturbiner är fortfarande förenat med utmaningar kopplat till gasens reaktivitet i kombination med den nödvändiga högre processtemperaturen. MAGDA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu ta sig an dessa utmaningar.