Lunds stift, Svenska kyrkan

17 präster vill bli domprost i Lund

Dela

Lunds domkyrka, katedralen från 1100-talet där över 90 000 personer firar gudstjänst varje år, platsen för det historiska mötet den 31 oktober 2016, kan snart ha en ny domprost.

De sökande:
Jan-Olof Aggedal
, kyrkoherde i Lomma, kontraktsprost.
Åke Appelgren
, kyrkoherde i Lövestad, kontraktsprost.
Richard Aspegren, kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling.
Lis Carlander, församlingsherde i Lunds östra stadsförsamling.
Anna Davidsson Bremborg
, biträdande kyrkoherde i Landskrona.
Cerny Eriksson, kyrkoherde i Eslöv.
Dan Fredriksson, vikarierande domprost i Lund.
Ann Lidgren, kyrkoherde i Hjärnarp-Tåstarps församling.
Kristian Lillö, kyrkoherde i Lundby församling.
Göran Lundstedt, biträdande kyrkoherde i Sundsvall.
Carina Nilsson, kyrkoherde i Lidingö.
Lena Petersson, planeringschef/studierektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Bo Sandahl, kyrkoherde i Burlöv.
Ewa Selin, kyrkoherde i Annedals församling.
Elna Wahlgren Lundqvist, projektledare vid kyrkokansliet i Uppsala. 
Peter Wänehag, kyrkoherde i Kalmar.
Lars Åstrand, församlingsherde i Uppsala.

Preliminär tidsplan för tillsättningsprocessen:
9 februari: 
Tillsättningsnämnden fattar beslut om urval till intervjuer.
15 mars: Domkapitlet behörighetsprövar kandidaterna.
16 mars: Tillsättningsnämnden beslutar vilka kandidater som ska djupintervjuas.
30 mars: MBL-förhandling.
6 april: Tillsättningsnämnden fattar beslut om vem som ska erbjudas tjänsten.

För mer information:
Biskop Johan Tyrberg (nås via pressekreterare Camilla Lindskog, se nedan)
Kyrkorådets ordförande Lennart Prytz, 0705-95 65 83, prytz.lund@telia.com

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum