Göteborgs stift

18 namn på biskopslistan

Dela

Under våren har det varit öppet för alla kyrkotillhöriga i Göteborgs stift att föreslå vem de vill se som ny biskop i stiftet, när Per Eckerdal går i pension i februari nästa år. När förslagslådan stängde efter midsommarhelgen fanns det 18 namn på förslagslistan. Efter sommaren samlas de röstberättigade på Svenska Mässan för att nominera och utse de biskopskandidater som valet sedan handlar om.

Biskop Per Eckerdal går i pension i slutet av februari 2018 och lägger ner staven i samband med en gudstjänst i Göteborgs domkyrka. Den 4 mars 2018 vigs stiftets nya biskop i Uppsala domkyrka.

Lång tid att välja biskop
Processen att välja en ny biskop är lång. I Göteborgs stift började det med att den öppna förslagslådan öppnade i februari. Under tiden har elektorer utsetts i församlingarna och präster och diakoner listats på röstlängden. I augusti samlas alla ca 1250 röstberättigade till ett nomineringsval där de röstar fram ett antal kandidater. Då kommer säkert många av namnen på förslagslistan att finns med, men troligen andra namn också. Det är först vi nomineringsvalet som biskopskandidaterna utses.

Offentlig hearing
Mellan nomineringsvalet och valomgång ett kommer kandidaterna att få presentera sig på olika sätt, bland annat vid en hearing i Göteborg som är öppen för allmänheten. En vecka efter hearingen samlas alla röstberättigade på olika platser i stiftet för att rösta. Om en kandidat får mer än 50 % av rösterna blir den personen vald till biskop. Om inte någon får tillräckligt många röster går de två med flest röster vidare till en andra valomgång. 

– Senast den 8 november har stiftet en vald biskop, förklarar personalutskottets ordförande Ing-Marie Gustavsson. Och första söndagen i mars 2018 vigs denne till biskop i Göteborgs stift.

Öppen process
Syftet med förslagslådan har varit att starta ett samtal om stiftets nya biskop. Genom att konkreta namn på personer, som också sagt sig vara positiva till att föreslås, har tagits fram stimuleras förhoppningsvis samtalet om hur stiftets nya biskop ska vara.

Följande personer har föreslagits som ny biskop i Göteborgs stift:
Magnus Aasa, kyrkoherde i Halmstads församling, Göteborgs stift.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma församling och kontraktsprost, Lunds stift.
Pontus Bäckström, vik. kyrkoherde i Lundby församling, Göteborg stift.
Maria Classon, kyrkoherden i Trollhättans pastorat och kontraktsprost, Skara stift.
Jonas Eek, präst och förlagschef på Verbum förlag.
Mats Enander, komminister i Göteborgs Johannebergs församling, Göteborgs stift.
Cristina Grenholm, kyrkosekreterare, präst och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala.
Sven Hillert, församlingsherde i Gävle Maria församling, Uppsala stift.
Kristian Lillö, kyrkoherde i Lundby församling och kontraktsprost, Göteborgs stift.
Anders Moqvist, församlingsherde i Lunds pastorat, Lunds stift.
Maria Ottensten, förändringsledare i blivande Nylöse pastorat och kontraktsprost, Göteborgs stift.
Peter Persman, kyrkoherde i Själevad, Mo och Björna pastorat, Härnösands stift.
Susanne Rappmann, kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, Göteborgs stift.
Ewa Selin, kyrkoherde i Örebro pastorat, Strängnäs stift.
Esbjörn Särdquist, kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, Skara stift.
Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Bergsjöns församling, Göteborgs stift.
Kent Wisti, stiftsadjunkt för mission, Lunds stift.
Sara Wrige (fd Blom), stiftsadjunkt/projektledare Cusanus, Göteborgs stift.

– Vi vill att det ska vara en öppen process eftersom biskopen är biskop för alla stiftsbor i Bohuslän, Halland och Västra delen av Västergötland, förklarar Ing-Marie Gustavsson. Biskopen är en offentlig person som möter människor i stiftet och som inbjuds att tala och medverka i olika sammanhang.

Följ biskopsvalet på webben
Den som är intresserad av biskopsvalet hittar alla fakta på Göteborgs stifts webbplats. Det är också på webben som alla föreslagna personer finns listade med motiveringar. Här kommer också kandidaterna att presenteras och filmerna från hearingen att finnas.

Läs mer om biskopsvalet: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017 
(Så väljs en biskop, Vem kan bli biskop, Vilka får välja, Föreslagna personer och Tidsplan för biskopsvalet)

Frågor om biskopsvalet: Torgny Lindén, kommunikatör, 031-771 30 31, torgny.linden@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Fyra vigdes till präster i biskop Pers sista vigning21.1.2018 14:00Pressmeddelande

Söndagen den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. I gudstjänsten i domkyrkan avlade de prästlöftena. Därmed har biskop Per Eckerdal under sina år som biskop i Göteborgs stift vigt 67 präster och 50 diakoner. Söndagen den 21 januari fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen medverkade bl a biskop Atle Sommerfeldt från vänstiftet Borg i Norge. De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. I veckan före prästvigningen genomgick kandidaterna prästexamen inför biskop och domkapitel. Det är den sista delen av den formella prästutbildningen som bland an

Fyra vigs till präster i biskop Pers sista prästvigning19.1.2018 08:14Pressmeddelande

Göteborgs stift får söndagen den 21 januari 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger 4 kandidater för tjänst i Svenska kyrkan. Under veckan före genomgår de prästexamen inför domkapitlet. På måndag träder de i tjänst som präster i församlingar i stiftet. En viktig uppgift för biskopen är att viga präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Detta blir biskop Pers sista vigning innan pensioneringen. Den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, får Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veresför tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen i domkyrkan avlägger kandidaterna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. De ny nyvigda

Biskop Per Eckerdals julhälsning21.12.2017 12:48Pressmeddelande

Under senare år har biskop Per Eckerdal gett en julhälsning via video till stiftsbor i Göteborgs stift. Filmen finns att se på YouTube. I slutet av februari 2018 går biskop Per i pension. Vid den sista julen som biskop i Göteborgs stift återvänder biskop Per till Älvsåkers kyrka där han håller Julotta. Han kommer då bl a att uppmärksamma Hilding Axelsson som deltar i sin 83:e julotta i rad. Årets julotta i Älvsåkers kyrka i Tölö-Älvsåkers pastorat leds av biskop Per Eckerdal. Det är inte första gången han firar gudstjänst där. Under många år i slutet av 1980-talet var han komminister i Älvsåker. Då tjänstgjorde också Hilding Axelsson som kyrkvaktmästare. Hilding, som alltid varit en trogen gudstjänstfirare innehar ett svårslaget rekord i de sammanhangen. Han har varit på 82 julottor i obruten följd. I år är han med om sin 83:e julotta, och det kommer biskop Per att uppmärksamma på ett särskilt sätt i årets julotta. Biskop Pers advents- och julhälsning kan ses på YouTube via Göteborgs s

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum