Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

19 organisationer delar på drygt 8 miljoner för jämställdhetsprojekt

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar omkring 8 miljoner kronor till jämställdhetsprojekt. Totalt 1,9 miljoner går till projekt som riktar sig till nyanlända.

– Vi har sett att det finns ett stort intresse hos civilsamhället för att arbeta med den här gruppen. Det är också glädjande att se att personer som själva har erfarenhet av att vara nyanlända i Sverige är delaktiga i projekten, säger Helena Lundgren, handläggare på MUCF. 

Jämställdhetsbidrag kan ges till projekt som ligger inom ramen för regeringens jämställdhetsmål - att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Myndigheten har fått 61 ansökningar och det har varit hård konkurrens om bidraget.

Utöver arbete för nyanlända finns bland annat projekt som handlar om att få fler tjejer att delta i teknikverksamhet, att förebygga sexuellt våld och om jämställd rekrytering inom civilsamhället.

Organisationer som får stöd för att arbeta med nyanlända:

Give it forward får 500 000 kronor för att skapa ett nationellt etableringsprogram och bygga upp lokala kvinnokooperativ. Syftet är att främja nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Ort: Stockholm.

Ensamkommandes förbund får 550 000 kronor för att personer som själva har varit nyanlända i Sverige ska hålla utbildningar och informationsmöten på HVB-hem. Syftet är att öka kunskapen hos nyanlända ungdomar om jämställdhet och sex och samlevnad. Orter: Stockholm, Göteborg och Malmö.

IM individuell Människohjälp får 450 000 kronor för att tillsammans med nyanlända kvinnor utbilda och informera kvinnor om jämställdhet. Syftet är att stärka nyanlända kvinnors makt. Ort: Sävsjö kommun.

Röda Korset Helsingborgskretsen får ungefär 400 000 kronor för att utbilda informatörer som är nyanlända till Sverige. De i sin tur ska sedan utbilda andra nyanlända. Syftet med projektet är att stärka hälsan och rätten till kroppslig integritet bland nyanlända kvinnor, män och personer med annan könstillhörighet. Ort: Helsingborg.

Samtliga projekt som får stöd: http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=&projekt=&bidragsnamn=J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsprojekt+2016&bidragstyp=All&ort=&beviljatar=195&=S%C3%B6k#views-exposed-form-bidrag-page-1

Kontakt: Kinna Brundin, TF kommunikationschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Kontakter

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum