Länsstyrelsen Östergötland

2 350 älgar får skjutas i Östergötland

Dela

Den andra måndagen i oktober börjar älgjakten i Östergötland. Fram till den 28 februari får 2 350 älgar fällas i länet.

I år har Länsstyrelsen Östergötland satt avskjutningsmålet till 2 350 älgar. Under jaktåret 2016/2017 fälldes 2 120 älgar, enligt statistik från algdata.se.

– Enligt den så kallade Älgobsen, en inventeringsmetod som mäter trender, så har älgstammen minskat under de senaste åren. Men vi har fortfarande stora betesskador på skogen av klövvilt, därför är det viktigt att de älgar som har tilldelats också fälls, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötland är indelat i åtta älgförvaltningsområden. Inom varje område har Länsstyrelsen utsett en älgförvaltningsgrupp bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna. Gruppen ska bland annat formulera en förvaltningsplan för området. Denna ligger till grund för avskjutningsmålet för respektive område.

– Under de tre första dagarna av älgjakten får dessutom älgkalvar fällas på oregistrerad mark, säger Mia Kjällander.

De senaste tre åren har det skett cirka 160 älgolyckor per år i Östergötland, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet. Antalet trafikolyckor med annan typ av klövvilt, som exempelvis vildsvin, rådjur och dovhjort, har däremot ökat markant.

– 2011 inträffade det 149 trafikolyckor med vildsvin. 2016 hade den siffran ökat till 341, säger Mia Kjällander.

Den trenden ser ut att fortsätta. Hittills i år har 280 vildsvinsolyckor inträffat i Östergötland jämfört med 172 vid samma tidpunkt förra året.

Fakta

I Östergötland pågår älgjakten mellan den 9 oktober 2017 och den 28 februari 2018. Under den perioden får 2 350 älgar fällas i länet. Antalet älgar fördelas på följande vis i respektive älgförvaltningsområde:

Boxholm samt del av Linköping, Mjölby och Ödeshög: 461
Finspång och del av Norrköpings kommun: 249
Kinda: 316
Motala och del av Linköping: 234
Vadstenaslätten mellan Motala Ström och E4: 56
Vikbolandet och kusten öster om E 22 ner till länsgränsen: 414
Ydre: 223
Åtvidaberg samt del av Linköping och Valdemarsvik: 397

Källa: www.algdata.se

Kontakter

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland