Länsstyrelsen Östergötland

20 procent av östgötarna bor inom en kilometer från skyddad natur

Dela

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 20 procent av invånarna i Östergötland inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde – för den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 2,5 kilometer. Det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

Skogssjöområdets naturreservat i Mjölby kommun är ett av de tätortsnära naturreservat som finns i Östergötland.
Skogssjöområdets naturreservat i Mjölby kommun är ett av de tätortsnära naturreservat som finns i Östergötland.

– Tillgång till naturområden är en förutsättning för friluftslivet. Såväl skyddad som inte skyddad natur ger upplevelsevärden. Att naturen är skyddad som naturreservat eller nationalparker gör att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det information, leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

I Norrköping hade invånarna Östergötlands kortaste medelavstånd till närmaste skyddade naturområde, 1,7 kilometer, medan Åtvidabergsborna hade längst med 6,1 kilometer. Det framgår av SCB-statistik som avser år 2016. Svenskarna hade i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur, året innan var motsvarande avstånd 2,9 kilometer.

– Det är positivt att människor får närmare till skyddad natur. Men många har fortfarande för långt till ett naturskyddat område för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet att skydda värdefull natur och med ett ökat fokus på tätortsnära områden, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

Nio av Östergötlands tretton kommuner bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för att antingen öka andelen skyddad natur eller för att sköta redan befintlig skyddad natur. Det visar en landsomfattande enkät som tidningen Aktuell Hållbarhet har genomfört.

I alla landets kommuner finns i dag någon form av nationellt skyddad natur och allt fler kommuner utnyttjar dessutom möjligheten att bilda kommunala naturreservat.

– Vi hoppas och tror att ännu fler kommuner ska engagera sig i arbetet med kommunala naturreservat, i synnerhet i tätortsnära lägen. Det är viktigt för folkhälsan att så många som möjligt kan få natur- och friluftsupplevelser där de bor, säger Stefan Henriksson.

Fakta

I Sverige finns över 4500 naturreservat och 29 nationalparker. Enligt Kantar Sifo tycker 83 procent av allmänheten att det är viktigt att skydda natur. Drygt två av tre instämmer helt eller delvis i att naturreservat och nationalparker är viktiga för deras utomhusaktiviteter. 

Kontakter

Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland,
Tel: 010-22 35 375, mikael.noren@lansstyrelsen.se

Lina Hedmark, friluftsstrateg Norrköpings kommun,
Tel: 011-15 18 43, lina.hedmark@norrkoping.se

Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket, 010-698 13 40, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Bilder

Skogssjöområdets naturreservat i Mjölby kommun är ett av de tätortsnära naturreservat som finns i Östergötland.
Skogssjöområdets naturreservat i Mjölby kommun är ett av de tätortsnära naturreservat som finns i Östergötland.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland