Umeå kommun

200 fler högstadieelever i kommunala skolor nästa läsår

Dela

Måndag 8 mars får vårdnadshavare besked om skolplacering för sitt barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2021. 93% av eleverna som ska börja förskoleklass och 99% av eleverna som ska börja årskurs 7 har fått sina förstahandsönskemål. Cirka 200 fler elever börjar högstadiet till hösten och hela den ökningen sker i eller till kommunala skolor.

– Det är glädjande att den kommunala skolan i ännu högre grad än tidigare attraherar elever och vårdnadshavare. Vi har hög andel behöriga lärare, en väl utbyggd elevhälsa och erbjuder en trygg skolmiljö som leder till hög måluppfyllelse för våra elever, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Vårdnadshavare som sökt kommunal skola, eller som valt att stanna kvar på en kommunal skola där högstadiet finns är 95%. Störst ökning av elever sker till Bräntbergsskolan, Ersängsskolan, Grubbeskolan, Hagaskolan, Teg centralskola och Sävar skola. Maja Beskowskolan är fortfarande den högstadieskola som har flest sökande och flest elever till årskurs 7.

Stor ökning av sexåringar i vissa områden

Totalt är det ungefär lika många 6-åringar som ska börja förskoleklass nu som tidigare år. Däremot ökar antalet barn kraftigt i de västra stadsdelarna och Grisbackaskolan planerar för ytterligare en klass nästa läsår. Även Östra Ersboda ökar medan det är färre barn på Västra Ersboda och Mariehem. Kasamarks skola har fler sökande till sin skola än tidigare år och skolan kan i år inte ta emot alla elever vars vårdnadshavare sökt plats där.

Förändringar av skolplaceringar kan ske ändra fram till skolstart, exempelvis om elever flyttar eller ansöker om skolbyte. Lediga platser fördelas då enligt kommunens urvalsregler till barn vars vårdnadshavare ansökt om byte av skola.

Efter placeringsbesked

När vårdnadshavare fått sitt placeringsbesked är det läge att ansöka eller säga upp fritidshemsplats, ansöka om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende och ansöka om modersmålsundervisning inför skolstart. Alla dessa förberedelser underlättar skolans fortsatta planering av personalbemanning, klassindelningar, scheman och annat.

Vårdnadshavare som har frågor om sitt skolplaceringsbesked kan vända sig till Pedagogiska placeringsenheten, på telefon: 090-16 66 50 eller mejl: ppe@umea.se


Fakta förskoleklass:

  • Det är ungefär lika många elever som börjar i förskoleklass höstterminen 2021 jämfört med året innan, ca 1 500 barn.
  • Fördelningen av elever i kommunala respektive fristående skolor är densamma som förra året, 94 procent i kommunala och 6 procent i fristående.

Fakta årskurs 7:

  • Ca 200 fler elever som börjar åk 7 ht 21 jämfört med ht 20, totalt cirka 1 500 elever. Hela elevökningen hanteras i kommunala skolor. Bland kommunala skolor finns tio skolor som har mellan- och högstadium och fem skolor med enbart högstadium.
  • Fördelningen av elever i kommunala respektive fristående skolor är 80 % i kommunala och 20 % i fristående.

Kontakt
Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Frågor om statistik kring söka skola
Gunnar Olofsson
skolstrateg
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Frågor om placering
Agneta Sjöstedt
enhetschef Pedagogiska placeringsenheten
070-450 21 99
agneta.sjostedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium till Yuliya Antonova, Nathalie Lidqvist, Emelie Boman och Anna Brodin22.4.2021 09:05:08 CEST | Pressmeddelande

Varje år delar kulturnämnden ut rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Vanligtvis delas två stipendier ut, men för 2021 beslutade kulturnämnden att utöka till fyra stipendiater. Enskilda kulturarbetare och utövare har drabbats särskilt hårt av pandemin, då möjligheterna att verka inom deras respektive fält har begränsats och försvårats. Därför omfördelas 30 000 kronor ur budgeten för utvecklingsstöd för kulturverksamhet till ytterligare två rese- och kulturstipendier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum