Stiftelsen för Strategisk Forskning

200 miljoner till ”Big data” och beräkningsvetenskap

Dela

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat dela ut 200 Mkr till sju projekt för hantering av extrema datamängder, i vardagligt tal kallat Big Data.

Digitaliseringen i samhället skapar mer data än vi kan hantera. Det blir också allt svårare att sortera ut nyttig information från bruset – speciellt om det ska ske i realtid. Big data används inom allt fler områden, men genomslaget för storskalig dataanalys begränsas fortfarande i många sammanhang. För att till exempel länka samman data från olika källor eller populationer, göra kraftfulla visualiseringar, öka användbarheten i mikroskopi, simulera komplexa flöden och väderförhållanden behövs mer avancerade beräkningsalgoritmer. Projekten som SSF nu stöder kommer att anta dessa utmaningar och i förlängningen ge bättre behandlingar mot cancer, mer precisa beslutsstöd, bättre väderprognoser, klimatmodeller, flödessimuleringar, bildanalys av vävnadsprover och även bättre terapi för personer med nedsatt rörlighet.

– Big Data är en av vår tids mest genomgripande förändringar. Forskningsprojekten som nu startar kommer att skapa nya möjligheter för näringsliv och hälso- och sjukvården , säger Lars Hultman, vd för SSF. Det ger Sverige konkurrensfördelar.

Bidragsmottagare, projektledare

Bidrag

Projekttitel

Sven Nelander, Uppsala universitet

30 milj kr

Framtidens skräddarsydda behandling: data i global kontext

Seif Haridi, KTH

33 milj kr

Kontinuerlig djupanalys av data

Nicola Crosetto, KI

33 milj kr

Integrerad visualisering av intra-tumörheterogenitet

Tino Weinkauf, KTH

26 milj kr

In situ-analys av Big Data för flödes- och klimatsimulering

Carolina Wählby, Uppsala universitet

29 milj kr

Hierarkisk analys av bilddata i tid och rum

Jens Lagergren, KTH

28 milj

Storskalig maskininlärning för single cell revolutionen

Karin Wårdell, Linköpings universitet

21 milj

Djup hjärnstimulering: dataanalys för kliniskt stöd

För ytterligare information kontakta:

Forskningshandläggare Olof Lindgren, olof.lindgren@stratresearch.se, tel 073-358 16 69

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@stratresearch.se, tel 073-358 16 68

Hämta pressmeddelandet här!

Kontakter

Bilder

Om

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Box 70483
107 26 Stockholm

08-505 816 00http://stratresearch.se/

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.

Följ Stiftelsen för Strategisk Forskning

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser bidrag för rörlighet mellan akademi och industri27.4.2017 15:07Pressmeddelande

För elfte året i rad utlyser Stiftelsen för strategisk forskning bidrag inom programmet Strategisk Mobilitet. Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Strategisk Mobilitet främjar därmed utbyte och samverkan mellan universitet, högskola och näringsliv och skapar rörlighet mellan olika sektorer. Nya forskningsrön når ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden kommer till sin fulla nytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum