Tekniska verken i Linköping

2019 – ännu ett starkt år för Tekniska verken

Dela

Idag, måndagen den 9 mars presenterar Tekniska verken i Linköping sin bokslutskommuniké för 2019. Året blev resultatmässigt starkt för koncernen, trots utmaningar med vädret. Investeringsnivån är den högsta någonsin och återfinns inom ägardirektivens samtliga områden, miljö, samhälle och affär.

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 723 miljoner kronor, jämfört med 833 miljoner kronor förra året. Skillnaden mellan åren kan till stor del förklaras av de redovisningsmässigt återförda nedskrivningar om 80 miljoner kronor som gjordes 2018.                   

-Koncernen gör även 2019 ett fantastiskt resultat där flera delar i verksamheten går starkare jämfört med föregående år, exempelvis biogas-, bredbands- och fjärrkyleverksamheterna. Men jag vill poängtera att styrkan framförallt ligger i engagerade och motiverade medarbetare, tydlig strategi och verksamhetens bredd, säger Charlotta Sund vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.                                                                                                       
Vädret och prisutvecklingen på elmarknaden har under 2019 haft stor inverkan på koncernens intäkter och resultat. Elproduktionen från vattenkraften har varit lägre än 2018. Den samlade produktionsvolymen från vattenkraften utgjorde cirka 50 procent av ett normalår. 

Tekniska verken-koncernen har under 2019 den högsta investeringsnivån någonsin, med en ökning om 50 procent (469 miljoner kronor) jämfört med 2018. Investeringarna på cirka 1,4 miljarder kronor återfinns inom ägardirektivets samtliga områden, men framförallt handlar det om satsningar på vindkraftsproduktion, biogasproduktion, kraftvärmeproduktion med fjärrvärme, fjärrkyla och elproduktion. Koncernens bredbandsutbyggnad har under året varit fortsatt hög.

-Vi är delaktiga i regionens utveckling, inom exempelvis klimat- och hållbarhetsområdena där vi verkligen kan bidra till att göra skillnad. Vi är dessutom en aktiv drivande aktör när energibranschen omvandlas. Behovet av förnybar elproduktion är stort, och koncernen investerar i förnybara energikällor som exempelvis vindkraftspark i Sunne. Linköpings kommun har målsättningen att vara koldioxidneutralt till 2025. Som ett led i detta har vi investerat i Kraftvärmeverket vid Resecentrum, där vi under 2019 konverterat kolpannan så att den kan eldas med träflis. Vi investerar också i regionens infrastruktur med exempelvis fiberutbyggnad på landsbygden och en anläggning för flytande biogas. Dessutom har vi byggt tre återbrukshallar på våra återvinningscentraler för att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt resurseffektivt samhälle, där mer ska kunna återanvändas, säger Charlotta Sund.

Precis som tidigare år lämnar Tekniska verken ett utdelningsbetingat koncernbidrag om 187 miljoner till ägaren, Linköping Stadshus AB. Utöver detta har bolaget lämnat extrautdelning om 125 miljoner kronor som del i en återbetalning av ett tidigare erhållet kapitaltillskott från ägaren i samband med byggandet av Lejonpannan.

För mer information kontakta gärna:
Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
013-20 92 71
Niclas.Petersen@tekniskaverken.se

Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping AB (publ) 
013-30 86 50
Charlotta.sund@tekniskaverken.se

Bokslutskommunikén finns här

Fakta

Miljoner kronor om ej annat anges

2019

2018

Förändring

Intäkter

5 580

5 517

+ 63

Resultat efter finansiella poster

723

833

-110

Investeringar, netto

1 407

938

+469

Operativt kassaflöde

147

266

- 119

Avkastning på totalt kapital, %

7,0

8,5

-1,5

Soliditet, %

51

50

+1

Medelantal anställda

958

926

+32

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Nu börjar arbetet med att byta alla elmätare i Linköping7.4.2020 13:05:38 CESTPressmeddelande

Tekniska verken inleder nu arbetet med byta ut samtliga elmätare i Linköping. Det rör sig om cirka 77 000 mätare, som jämfört med de befintliga elmätarna kommer innehålla smarta funktioner. Bland annat handlar det om ökat stöd för integration av mer förnybar elproduktion, möjlighet för kunden att koppla upp sig mot mätaren och få mätning i nära realtid, och inte minst stöd för lokalisering av fel i elnätet som ökar möjligheten att snabbare åtgärda fel.

Besöken på återvinningscentralerna begränsas3.4.2020 12:04:37 CESTPressmeddelande

Coronaviruset gör att många tillbringar mycket tid hemma, och passar då på att städa ur sina skrymslen och rensa i trädgården. Det märks tydligt på Tekniska verkens återvinningscentraler, dit många nu kommer med sitt avfall. Men med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer är det viktigt att begränsa besöken dit, och Tekniska verken uppmanar Linköpingsborna att bara åka om det verkligen är nödvändigt.

Svårt att ta hand om återbruksmaterial på Återvinningscentralerna27.3.2020 21:03:30 CETPressmeddelande

Tekniska verken samarbetar med flera hjälporganisationer som kommer och hämtar det som lämnats in till återbrukshallarna. Men utvecklingen med anledning av coronaviruset för med sig att hjälporganisationerna får allt färre kunder, och försäljningen i butikerna har minskat drastiskt. Därför hämtas inte återbrukat material i samma utsträckning som tidigare, och för att det inte ska svämma över i hallarna uppmanas nu kunderna att inte lämna in saker där just nu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum