Kommerskollegium

24 deltagare från 8 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning

Dela

På måndag den 15 oktober kommer 24 tjänstemän – 13 kvinnor och 11 män – från totalt 8 länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, som på egen hand utbildar myndigheter och ministerier från hela världen för en mer effektiv, transparent och hållbar global handelspolitik som en del av svenskt utvecklingssamarbete.

– Trade Academy är ett mycket effektivt och konkret exempel på hur Sverige bidrar i utvecklingssamarbete. Enskilda nyckelpersoner i utvecklingsländer lär sig handelspolitikens grunder, bidrar med egna perspektiv och tar sedan med sig kunskapen till sina hemländer, säger Anna Stellinger, GD Kommerskollegium.

De länder som är representerade i år är: Bangladesh, Colombia, Ecuador, Kenya, Liberia, Mongoliet, Ukraina och Zambia.

Målet med Trade Academy är att deltagarna, efter genomförd insats, har fått kunskap och verktyg för att analysera och tillämpa praktisk handelspolitisk analys i sin dagliga verksamhet i hemlandet. Hållbarhets- och tjänstemannaperspektiven löper som en röd tråd genom hela utbildningen och målgruppen är framför allt tjänstemän från den offentliga sektorn, dvs. ministerier och myndigheter, som arbetar med handelspolitiska frågor

– I en handelspolitiskt skakig omvärld, bidrar vi med konkret kunskap till deltagarna om hur deras länder kan dra bättre nytta av en fri och öppen handel, utifrån deras egna behov. Jag är mycket stolt över de innovativa grepp och den insats som våra medarbetare kraftsamlar inför för tredje året i rad, säger Anna Stellinger.

Trade Academy består av teori varvat med olika interaktiva inslag i form av gruppdiskussioner och rollspel. Många övningar har det fiktiva landet Algabia som utgångspunkt, ett land som har ett flertal handelspolitiska utmaningar.

Utbildningen består av fyra perioder där två är förlagda i Stockholm. Inför dessa arbetar deltagarna i sina hemländer med två olika uppgifter med stöd av mentorer på Kommerskollegium.

I årets Trade Academy deltar även representanter från den akademiska värden. Syftet med deras deltagande är att de ska utveckla sina kunskaper och förmågor att undervisa i handelspolitik som de sedan kommer att använda i sitt hemland.

Trade Academy är en del av Kommerskollegiums utvecklingssamarbete som syftar till att förbättra mottagarländernas möjligheter att delta i internationell handel och därigenom bidra till tillväxt och minskad fattigdom i mottagarländerna.

Frågor om Trade Academy besvaras av:

Karolina Zurek, 08-690 49 59 och karolina.zurek@kommers.se

Åsa Christiansson, 08-690 48 28 och asa.christiansson@kommers.se

Övergripande frågor om Kommerskollegiums utvecklingssamarbete besvaras av Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon08-690 49 00

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

Kommerskollegium publicerar frågeunderlag för företag inför brexit29.10.2018 14:32Pressmeddelande

Vad bör företagen tänka på inför brexit? Kommerskollegiums utredare har identifierat ett antal förändringar som kommer att inträffa efter brexit. Förändringar som det är viktigt att företagen tänker på. Nu har vi sammanställt relevanta frågor för företag att fundera på inför brexit. I underlaget finns också information om vart företagen ska vända sig för ytterligare information.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum