Kommerskollegium

24 deltagare från 9 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning

Dela

På måndag den 19 september kommer 24 Trade Academy-deltagare, 12 kvinnor och 12 män, från totalt 9 länder till Stockholm för att under två veckor få ta del av en stor del av Kommerskollegiums samlade kunskap och erfarenhet på det handelspolitiska området. - Trade Academy är helt nytt och innovativt grepp och jag ser med spänning fram emot hur vi kan fortsätta bidra till Sveriges åtaganden i utvecklingssamarbeten, säger Anna Stellinger, GD Kommerskollegium.

Kursen är uppdelad på två tillfällen, delkurs 1 pågår mellan 19-30 september och delkurs 2 hålls i februari. De länder som är representerade är Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Georgien, Kenya, Libanon, Seychellerna, Ukraina, och Zambia.

Det övergripande syftet med Kommerskollegiums utvecklingssamarbete är att förbättra mottagarländernas möjligheter att delta i internationell handel och därigenom bidra till tillväxt och minskad fattigdom i mottagarländerna.

Målet med Trade Academy är att deltagarna, efter genomförd insats, har fått kunskap och verktyg för att analysera och tillämpa praktisk handelspolitisk analys i sin dagliga verksamhet i hemlandet.

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha fått kunskap om handelns betydelse, hur kopplingen mellan handel och ekonomisk utveckling ser ut, samt hur olika handelspolitiska sakfrågor hänger ihop. De ska också ha fått kunskap om vilka strukturer, funktioner och roller som behöver finnas för att man ska kunna genomföra handelspolitisk analys i praktiken. 

Insatsen syftar också till att skapa kontakter som kan leda till långsiktiga samarbeten med deltagande länder/organisationer för kollegiets utvecklingsbistånd.

Utbildningen består av teori varvat med olika interaktiva inslag i form av gruppdiskussioner, övningar och rollspel.

Många övningar har det fiktiva landet Algabia som utgångspunkt, ett land som har en del handelspolitiska utmaningar att hantera, vilket deltagarna kommer att hjälpa dem med.

Tanken är att deltagarna under tiden mellan delkurs 1 och 2 ska jobba med en relevant handelspolitisk fråga på hemmaplan, med utgångspunkt i vad de lärt sig under kursen. Nio mentorer, en per land, har utsetts för att stötta deltagarna i arbetet. Innehållet i delkurs 2 kommer i hög grad att handla om det arbete deltagarna genomfört i mellanperioden.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum