Skillio Sweden AB

252 % tillväxt för HR-techbolaget Skillio under Q1

Dela

För Skillio blir 30+66+17 = 252. Det låter kanske märkligt, men när vi sammanfattar Q1 så summeras den procentuella tillväxten till just 252 % mätt i månatlig tillväxt mot föregående månad. Skillio visar även ett markant bättre resultat än förväntat.

Skillio har utvecklat tjänsten Uska som är Sveriges största samlingsplats för undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Målet är att göra det enkelt och kul att söka jobb. Uska är en matchningstjänst som sammanför arbetsgivare och kandidater utefter preferenser, kompetens och önskemål. Som en dejtingtjänst mellan arbetsgivare och arbetstagare.

- Vi möts dagligen av stressade och nästan uppgivna chefer som ska rekrytera nya kollegor. Rekrytering av basvårdspersonal har kommit att handla om volym snarare än kompetens.Vi ser en kraftigt ökande efterfrågan på undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden i hela landet och allt fler väljer att vända sig till oss. Från små privata företag till hela kommuner. Dels för att vi har kandidaterna, men även för att de genom uska.se kan hitta den person bland 25,000 som passar bäst, säger Erik Wennhall.

Uska är den nya generations rekryteringstjänst som inte kräver CV, personligt brev eller jobbannonser. Det behövs ingen manuell gallring eller tidigare erfarenhet för att göra bedömningar om en kandidat är lämplig för ett visst jobb eller inte. Genom digitalisering sker detta automatiskt för att få fram det mest pricksäkra resultatet, varje gång. Uska hjälper arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra på några minuter. Vi hoppas att vår satsning kan hjälpa undersköterskekrisen genom att minimera tiden för rekryteringar och samtidigt säkerställa kompetenskraven på undersköterskorna.

Jag vill rikta ett stort tack till alla nya och gamla kunder som ger oss förtroendet att hjälpa dem leverera kvalitativ vård till sina brukare och patienter. Vi vill också rikta ett tack till alla våra kandidater som gör det möjligt för våra kunder att leverera den bästa möjliga vård och omsorg, avslutar Erik Wennhall.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Skillio Sweden AB
World Trade Center, Uppgång E, Plan 5, Kungsbron 1
111 22 Stockholm

0771-66 55 60https://uska.se/