Svenska kyrkan

26 motioner till årets förenklade kyrkomöte

Dela

När motionstiden gick ut i dag den 29 juli kl 16 hade 26 motioner inkommit till höstens kyrkomöte. Med anledning av coronasituationen genomförs kyrkomötet digitalt under förenklade former, med betydligt färre motioner än vanligt och med endast 44 av ordinarie 251 tjänstgörande ledamöter.

Röstning under 2019 års kyrkomöte. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Röstning under 2019 års kyrkomöte. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

Bland ämnena i årets motioner märks tydligt det ekonomiska läget i Svenska kyrkan.

– Det handlar bland annat om hur ansvar och resurser ska fördelas för att på bästa sätt främja verksamheten på alla nivåer, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet.

Några motioner ifrågasätter att ett förenklat kyrkomöte ska fatta beslut i vissa frågor som motionärerna menar är för stora och avgörande i ett sådant här läge, till exempel frågan om utredning av stiftsindelningen i Svenska kyrkan.

– Man menar att viktiga frågor av det slaget behöver beredas och diskuteras av ett fullständigt kyrkomöte, förklarar Emma Hansen Dahlqvist.

I två motioner föreslås dock att antalet ledamöter i kyrkomötet ska minskas permanent.

Annorlunda kyrkomöte
Årets kyrkomöte genomförs på distans för att undvika smittspridning och resande över landet, och för att även de som tillhör riskgrupper ska kunna delta. Nomineringsgrupperna i kyrkomötet har efter samråd med kyrkomötets presidium gjort en skriftlig överenskommelse om förutsättningar för ett förenklat kyrkomöte på distans (pdf).

Alla ledamöter med ordinarie plats i utskott samt utskottets biskopar deltar i utskottsarbetet, som genomförs digitalt under kyrkomötets första session den 29 september-1 oktober.

Med bibehållen proportionalitet utifrån kyrkomötets ordinarie mandatfördelning kommer totalt 44 ledamöter att tjänstgöra i kyrkomötets andra session, med digitala plenumförhandlingar och beslut den 16-17 november. De 44 mandaten födelas på S:13, POSK: 7, C: 6, SD: 4, BA: 4, ÖKA: 2, FK: 2, ViSK: 2, KR: 1, FiSK: 1, MPSK: 1, samt Utlandsförsamlingarna: 1.

Kyrkomötets presidium kommer att leda mötet från samma fysiska plats på kyrkokansliet i Uppsala.

Begränsat antal ärenden
Enligt överenskommelsen mellan nomineringsgrupperna kommer årets kyrkomöte att behandla ett begränsat antal ärenden och endast besluta i ärenden som rör kyrkostyrelsens skrivelser, motioner som anknyter till dessa och verksamhetsberättelser som lämnats av kyrkomötets nämnder. På förslag av ordförande ska övriga motioner kunna bordläggas till kyrkomötets första session 2021.

Här finns alla motioner till kyrkomötet 2020

All information om kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Nyckelord

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, Act Svenska kyrkan (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm.

070-546 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Bilder

Röstning under 2019 års kyrkomöte. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Röstning under 2019 års kyrkomöte. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

FAKTA OM KYRKOMÖTET

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs av medlemmarna i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkomötets ordinarie 251 platser för mandatperioden 2018-2021 innehas av 121 kvinnor (48,2 %) och 130 män (51,8 %) från 11 olika nomineringsgrupper.
Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken,  psalmboken och nationell budget.

Kyrkomötet i sociala medier:
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan_delar

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Många sätt att hedra de dödas minne under allhelgonahelgen23.10.2020 11:00:18 CESTPressmeddelande

Under allhelgonahelgen söker sig tusentals människor till landets kyrkogårdar för att minnas sina avlidna nära och kära och tända ljus. I år kan detta kännas extra viktigt för många, samtidigt som det på många håll kommer att se annorlunda än vanligt. Svenska kyrkans församlingar förbereder sig för en allhelgonahelg där aktiviteterna sker på ett ansvarsfullt sätt. Jourhavande präst har öppet dygnet runt under helgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum