AF Gruppen Sverige

26 procents tillväxt och goda marginaler under tredje kvartalet 2020

Dela

AF Gruppen (AFG) visar fina resultat för tredje kvartalet 2020. Omsättningen steg med 26 procent till 6 366 MNOK under kvartalet och resultatet före skatt steg med 9 procent till 368 MNOK.

Borrigg och grävmaskin vid E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Foto: Heine Robstad / AF Gruppen.
Borrigg och grävmaskin vid E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Foto: Heine Robstad / AF Gruppen.

AF Gruppens omsättning var 6 366 MNOK (5 069) under tredje kvartalet och 19 540 MNOK (16 146) hittills i år. Detta motsvarar en tillväxt på 26 respektive 21 procent jämfört med motsvarande perioder i fjol. Resultatet före skatt landade på 368 MNOK (339) under tredje kvartalet och 833 MNOK (929) hittills i år. Detta gav en vinstmarginal på 5,8 procent (6,7 procent) under tredje kvartalet och 4,3 procent (5,8 procent) hittills i år. Den totala orderstocken var 31 269 MNOK (23 000) vid utgången av kvartalet.

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 574 MNOK (182) för tredje kvartalet 2020. AF Gruppen hade den 30 september 2020 räntebärande fordringar på 341 MNOK (-598). Resultatet per aktie för kvartalet blev 2,40 NOK (2,32). Styrelsen har analyserat AF Gruppens finansiella situation och organisationens förmåga att hantera osäkerheten kring effekterna av covid-19. Styrelsen anser att bolaget har ett egenkapital och en likviditet som är sund sett till verksamhetens risk och omfattning. Styrelsen har beslutat om en utdelning på NOK 3,50 (3,50) per aktie för andra halvåret.

- Efter ett svagt första halvår är vi tillbaka på en lönsamhetsnivå där vi ska ligga. Covid-19 med tillhörande smittskyddsåtgärder har påverkat marknaden och ramvillkoren för projektverksamheten. Trots detta har enheterna lyckats hålla produktionen uppe, och vi är därför mycket nöjda med resultatet för kvartalet. Jag vill tacka alla AF-anställda för det stora arbete de har lagt ner för att möjliggöra detta. Lönsamhetspotentialen i pågående projekt är god och vi har en sund orderstock, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för tredje kvartalet var 1,0 (0,2). H1-värdet hittills i år var 1,6 (0,9). 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 procent. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 4,0 procent (3,5 procent). Sjukfrånvaron hittills i år var 4,5 procent (3,5 procent). 

- AF Gruppen har alltid haft en kompromisslös inställning till säkerhet för både våra egna medarbetare och anställda hos underentreprenörer. När vi nu snart går in i en ny strategiperiod kommer vi att intensifiera arbetet med säkerhet och hälsa och arbeta strukturerat för att minimera AF Gruppens påverkan på den yttre miljön. Tillsammans kommer vi att stärka grunden för att leverera lönsam tillväxt över tid, säger Tøftum. 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • AF Anlegg levererar ett bra resultat under perioden, även med en måttlig aktivitetsnivå. Vägprojektet E39 Kristiansand väst – Mandal öst löper på planenligt, och produktionen i storprojektet Bergtunnlar Lovö i Stockholm startade i slutet av kvartalet. Interaktionsfasen för regleringen, projekteringen och bygget av nya E6 Roterud – Storhove pågår. Förväntad byggstart är andra halvåret 2021. Målselv Maskin & Transport fortsätter att leverera mycket bra resultat.
  • Affärsområdet Bygg levererar bra resultat även om omsättningen har minskat jämfört med samma period 2019. Enheterna AF Bygg Oslo, Haga & Berg och Consolvo levererar mycket goda resultat under kvartalet, men resultatet för den övriga portföljen av byggenheter varierar.
  • Betonmast blev en del av AF Gruppen den 31 oktober 2019. Affärsområdet levererar relativt svaga resultat, men lönsamheten ökar något. Resultaten för de olika enheterna i Norge varierar mycket, där Betonmast Romerike utmärker sig med ett starkt resultat, och Betonmast Oslo, Betonmast Buskerud-Vestfold och Betonmast Østfold levererar bra resultat. Verksamheten i Sverige har hög aktivitet och levererar ökande lönsamhet.
  • Affärsområdet Projektutveckling uppnådde fina försäljningssiffror i flera projekt under kvartalet, bland annat för Lilleby Triangel, Bo på Billingstad, Brøter Terrasse och Kråkehaugen. Totalt såldes 193 (61) bostäder under kvartalet, varav AF:s andel är 71 (22). Hittills i år har det sålts 343 (303) lägenheter, varav AF:s andel är 123 (114). Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 79 procent.
  • Energi och Miljö uppvisar fortsatt god rörelsemarginal under kvartalet. AF Decom har god lönsamhet, såväl inom rivning som återvinning vid AF:s miljöparker. Miljöparkerna har tillsammans återvunnit 394 323 (265 247) ton massa hittills i år, och den realiserade återvinningsgraden av förorenad massa är 86 procent. AF Energi & Miljøteknikk levererade ett resultat under förväntningarna.
  • Affärsområdet Sverige, som inkluderar AF:s svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning, ökade sin omsättning och levererade ett starkt resultat för kvartalet. På den svenska anläggningsmarknaden har Kanonaden en stark tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år och enheten levererade ett mycket bra resultat.
  • Offshore har högre aktivitet och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vid AF Miljøbase Vats har aktivitetsnivån varit hög under kvartalet, vilket bidrar positivt till lönsamheten. Produktionen på AF Miljøbase Vats väntas bli hög resten av året. AF Offshore Decom har rivit och underlättat återvinningen av ca 15 000 ton stål hittills i år.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Borrigg och grävmaskin vid E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Foto: Heine Robstad / AF Gruppen.
Borrigg och grävmaskin vid E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Foto: Heine Robstad / AF Gruppen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 22,6 miljarder NOK (2019) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av AF Bygg Göteborg, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, HMB Construction, Kanonaden Entreprenad och Pålplintar.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum