RF/SISU

274 ärenden till visselblåsartjänsten under 2021

Dela

274 ärenden har tagits emot via Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst under 2021. Flest ärenden handlar om kränkande behandling men många ärenden kan kopplas till frågor som rör pågående pandemi såsom frågor om covidpass, vaccin, restriktioner och årsmöten som inte kunnat hållas.

Under år 2021 har 274 ärenden tagits emot via Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. Ärendena gäller rikstäckande större idrotter och lagidrotter i något större omfattning än mindre idrotter och individuella idrotter. Ärenden rör män/pojkar i någon grad oftare än kvinnor/flickor. Många ärenden går att koppla till frågor som har att göra med pandemin.

– Flest ärenden handlar om kränkande behandling men övriga ärenden har varit många under perioden. Här ingår ärenden som rör coronarestriktioner, årsmöten, konflikter i förbund och föreningar, matchfixning och tävlingsregler. Under september månad inkom hela 39 ärenden och det är sannolikt en följd av idrottsrörelsens återstart då pandemirestriktioner hävdes. Flera av ärendena under september rörde kränkande behandling, säger Anders Jorlin, idrottsombudsman.

I november 2018 startade Riksidrottsförbundet en visselblåsartjänst och den nytillsatta funktionen idrottsombudsman. Båda funktionerna är alternativ för ärenden där det av någon anledning inte är möjligt att vända sig till sin förening eller sitt specialidrottsförbund. Syftet är att göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. I de allra flesta fall hanteras inkomna ärenden av föreningarna eller förbunden, ibland i samverkan med sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som finns i distriktsidrottsförbunden.

Riksidrottsförbundet gör just nu en utvärdering av idrottsombudsmannens uppdrag och arbetssätt. Efter att först ha tillsatt tjänst och visselblåsarfunktion och växlat upp är arbetet nu i en fas av utvärdering för att ta lärdom av arbetet hittills och utveckla framåt.

– Arbetet med efterlevnad av idrottens värdegrund behöver ha högsta prio. När något väl inträffat behöver vi kunna hantera och stötta. Samtidigt är det förebyggande arbetet avgörande. För att vuxna ska kunna vara goda förebilder och uppmärksamma och motverka att något barn eller ungdom far illa behöver vi arbeta aktivt med tränar- och ledarkulturen. Det gör vi genom att omsätta vår värdegrund i konkreta beteende och via vår utbildnings- och folkbildningsverksamhet, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

Fakta om ärenden under 2021

  • 274 ärenden via visselblåsartjänsten.
  • Lagidrotter berörs i något högre grad än individuella idrotter
  • Män/pojkar berörs i något högre grad än kvinnor/flickor
  • Ärenden gäller i fallande ordning kränkande behandling, övriga ärenden (coronarestriktioner, årsmöten, konflikter i förbund och föreningar, matchfixning och tävlingsregler), trakasserier, ekonomiska oegentligheter, medlemskap, selektering, diskriminering, sexuella övergrepp, våld, missbruk och korruption. Dessutom finns ärenden som inte kan kategoriseras inom dessa och ärenden som bedömts ej relevanta för visselblåsartjänsten att hantera.

Med hänsyn till anmälare och berörda parter delas inte ytterligare information om ärenden som inkommit via visselblåsartjänsten.

Idrottsrörelsen har fattat ett antal gemensamma beslut för att stärka arbetet med Trygg Idrott.

  • Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2015 fattades beslut om Strategi 2025 där ett uttalat mål är att värdegrunden är vår styrka.
  • Vid RIM 2017 fattades beslut om att införa idrottsombudsman, en visselblåsartjänst som hanterar anonyma anmälningar, samt att införa en etisk kod.
  • Vid RIM 2019, förstärktes Idrottsombudsmannen befogenheter i termer av att kunna anmäla ärenden till bestraffning, att förändra preskriptionstiden för allvarlig kränkning från 2 månader till 10 år.
  • Vid RIM 2019 beslutades även att ålägga medlemmarna (förbund och föreningar) om att kontrollera begränsade registerutdrag för de som står i direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta infördes med start 1 januari 2020.
  • Vid RIM 2021 beslutades att RF ska göra en uppföljning i dialog med specialidrottsförbunden av lednings- och styrinstrument och arbetssätt avseende svensk idrotts värdegrund.
  • Vid RIM 2021 beslutades att Riksidrottsstyrelsen ska återrapportera den uppföljningen till stämman 2023.

Här hittar du årsrapport idrottsombudsman och visselblåsartjänst 2021

Här hittar du mer information om arbetet med trygg idrott

För mer information kontakta

Anders Jorlin
Idrottsombudsman, Riksidrottsförbundet
Svarar på frågor om ärenden i visselblåsartjänsten (efterlevnad av idrottens värdegrund)
08-699 60 76

Malin Träff
Ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet
Svarar på frågor om förebyggande arbete för trygga idrottsmiljöer
08-699 60 67

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 70 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum