Strängnäs stift

27,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

Dela

Sammanlagt delas 27 800 000 kronor ut i kyrkoantikvarisk ersättning för 2019 till projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län enligt beslut i Strängnäs stiftsstyrelse.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå ”största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt”.

Strängnäs stifts ramansökan omfattade 121 projekt och uppgick till 45 669 tkr. I kyrkostyrelsens beslut beviljades Strängnäs stift 27 800 tkr att fördela för 2019. Det innebär att det i ramanslaget för 2019 finns ett underskott på närmare18 miljoner kronor. 

- Byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som är viktiga för att undvika följdskador och som säkrar ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Dag Forssblad, stiftsantikvarie.

 

Samtliga projekt som stiftsstyrelsen i Strängnäs stift beslutat ge kyrkoantikvarisk ersättning för 2019 i bifogad fil, under Dokument (se nedan.)

För mer information:
Dag Forssblad
Stiftsantikvarie Strängnäs stift
Tel: 0152-234 65

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Strängnäs stift
Strängnäs stift
Box 84,
64522 Strängnäs

+46(152)23400http://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Strängnäs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Biskop sedan 2015 är Johan Dalman. Stiftet omfattar Närke och Södermanland. Strängnäs stift har 71 församlingar och över 170 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Strängnäs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Strängnäs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum