Kommerskollegium

29 deltagare från 10 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning

Dela

På måndag den 16 oktober kommer 29 tjänstemän - 13 kvinnor och 16 män - från totalt 10 länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utbildar myndigheter och ministerier från hela världen för en mer effektiv, transparent och hållbar global handelspolitik som en del av svenskt utvecklingssamarbete.

- Trade Academy är ett ypperligt exempel på hur Sverige bidrar i utvecklingssamarbete på konkret nivå. Jag är mycket stolt över de innovativa grepp och den insats som våra medarbetare kraftsamlar inför för andra året i rad, säger Anna Stellinger, GD Kommerskollegium.

De länder som är representerade i år är: Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Georgien, Jordanien, Kenya, Libanon, Rwanda, Tanzania och Zambia.

Målet med Trade Academy är att deltagarna, efter genomförd insats, har fått kunskap och verktyg för att analysera och tillämpa praktisk handelspolitisk analys i sin dagliga verksamhet i hemlandet. Hållbarhets- och tjänstemannaperspektiven löper som en röd tråd genom hela utbildningen och målgruppen är framför allt tjänstemän från den offentliga sektorn, dvs. ministerier och myndigheter, som arbetar med handelspolitiska frågor. I årets Trade Academy deltar även representanter från den akademiska värden. Syftet med deras deltagande är att de ska utveckla sina kunskaper och förmågor att undervisa i handelspolitik som de sedan kommer att använda i sitt hemland.

Utbildningen består av teori varvat med olika interaktiva inslag i form av gruppdiskussioner, övningar och rollspel. Många övningar har det fiktiva landet Algabia som utgångspunkt, ett land som har ett flertal handelspolitiska utmaningar. Kursen genomförs vid två kurstillfällen, båda förlagda i Stockholm. Mellan dessa arbetar deltagarna i sina hemländer med en uppgift med stöd av en mentor på Kommerskollegium.

Trade Academy är en del av Kommerskollegiums utvecklingssamarbeten som syftar till att förbättra mottagarländernas möjligheter att delta i internationell handel och därigenom bidra till tillväxt och minskad fattigdom i mottagarländerna.

Bland insatserna finns Liberia där kollegiet bidragit och fortsätter att bidra till medlemskapet i WTO och Zambia där insatsen syftar till att stärka handelspolitisk kompetens på universitet.

Kommerskollegium stödjer även Ukrainas ekonomiministerium med att stärka kapaciteten kring tekniska handelshinder. Projektet inkluderar också  erfarenhetsutbyte av konsultationer och samråd med olika ministerier, myndigheter och näringsliv.

Kommerskollegium driver även ett tvåårigt projekt med handelsministeriet i Ecuador för att stärka landets kapacitet att implementera handelspolitiska åtaganden i handelsavtalet med EU som trädde i kraft 1 januari 2017. Samarbetet kommer att fokusera på TBT, ursprungsregler, tjänster samt handel och hållbarhet.

Bild: klickbar länk till magnusfilm

https://www.youtube.com/watch?v=nmdbtWnf7es

Bildtext: Ett exempel på en av de föreläsningar som ingår i Trade Academy.

Frågor om Trade Academy besvaras av:

Anneli Wengelin, 073-424 48 57 Henrik Isakson, 073-424 49 07

Övergripande frågor om Kommerskollegiums utvecklingssamarbete besvaras av:

Anna Stellinger, GD: 073-424 49 90

Tanja Rasmusson, chef Enheten för WTO och utvecklingssamarbete: 073-424 48 74 

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

24 deltagare från 8 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning12.10.2018 08:00Pressmeddelande

På måndag den 15 oktober kommer 24 tjänstemän – 13 kvinnor och 11 män – från totalt 8 länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, som på egen hand utbildar myndigheter och ministerier från hela världen för en mer effektiv, transparent och hållbar global handelspolitik som en del av svenskt utvecklingssamarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum