Afa Försäkring

30 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Skadligt bruk i arbetslivet

Dela

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till försämrad arbetsförmåga på grund av skador och sjukdomar eller sociala problem som följer av det skadliga bruket. Skadligt bruk leder till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet och berör även säkerheten på arbetsplatsen. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 30 miljoner kronor till det nya treåriga FoU-programmet Skadligt bruk i arbetslivet.

Fotograf: Jachan Devol/Unsplash.
Fotograf: Jachan Devol/Unsplash.

– Vårt nya forskningsprogram Skadligt bruk i arbetslivet förväntas leda till konkreta åtgärder och insatser som ökar kunskaperna och förutsättningarna för att tidigt upptäcka skadligt bruk. Forskningen bör leda till resultat och kunskap som är praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor och i kommuner och regioner, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Forskningen ska bidra till minskad sjukfrånvaro på grund av skadligt bruk

– Syftet med programsatsningen är att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för effektiva och lämpliga förebyggande och rehabiliterande åtgärder av skadligt bruk i arbetslivet och att bidra till att sprida dessa kunskaper inom arbetslivet, hälso- och sjukvården, samt företagshälsovården, säger Helena Jahncke.

– Speciellt av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat. Exempelvis projekt som fokuserar på att kartlägga och identifiera var problemen finns i arbetslivet gällande risk-och skadligt bruk eller forskning som utreder samsjuklighets roll mellan skadligt bruk och psykisk ohälsa eller smärta. Det skulle även kunna vara att undersöka utveckling av företagshälsovårdens insatser när det gäller skadligt bruk.

Vem kan söka stödet och när?

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Utlysningen av programmet startar 20 april 2022 och stänger den 11 augusti 2022. Beslut om godkänd ansökan lämnas i början av november 2022. FoU-programmet startar i början av december 2022 och avslutas tre år senare, år 2025.

Mer information:

Mer information om utlysningen av det nya FoU-programmet och hur man ansöker finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Presskontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef, Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:
Maria Schütt: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se 
Diana Persson: 08-696 35 05, diana.persson@afaforsakring.se 

För frågor om FoU-portalen eller ansökningsförfarandet och FoU-portalen:
Ingrid Nofors, administratör: 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet:
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Jachan Devol/Unsplash.
Fotograf: Jachan Devol/Unsplash.
Ladda ned bild
Fotograf: Jachan Devol/Unsplash.
Fotograf: Jachan Devol/Unsplash.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Webbinarium: Byggbranschen – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro10.5.2022 10:40:25 CEST | Pressmeddelande

Den 17 maj arrangerar Afa Försäkring ett livesänt webbinarium där vi presenterar en ny statistikrapport om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen. Även forskning om arbetsmiljö i byggbranschen presenteras. Byggbranschens Säkerhetspark, som samverkar med Afa Försäkring för att skapa tryggare och säkrare arbets- och praktikplatser för elever inom bygg och anläggning, berättar om sin verksamhet.

40 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens2.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 40 miljoner kronor till ett nytt treårigt FoU-program.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum