Sveriges Allmännytta

300 bostadsbolag skärper klimatkraven i unikt samverkansprojekt

Dela

Nära en femtedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp kan härledas till byggbranschen. I ett unikt samverkansprojekt har Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest utvecklat verktyg för att minska utsläppen genom ambitiösa, tydliga och kostnadseffektiva klimatkrav vid nybyggnation.

- Med vårt verktyg blir det verkstad av klimatambitionerna i branschen. För första gången får vi en enhetlig branschstandard för nybyggnation som kan skapa konkret klimatnytta, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.


Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. Enligt Boverkets senaste mätning orsakade bygg- och fastighetssektorn utsläpp av cirka 12,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2017. Främst är det materialvalen som orsakar de höga utsläppen.

Nu kan det bli ändring på det. I dag presenterar Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet en ny branschstandard för att beräkna klimatpåverkan, höja kunskapen och ställa klimatkrav vid nyproduktion. Det är ett unikt samverkansprojekt där beställare, entreprenörer och miljöexperter tillsammans utvecklat kriterier för gröna lån och vägledning för att ställa klimatkrav i byggupphandlingar. Kraven är utformade för att upphandlare tydligt och kostnadseffektivt ska kunna välja material som ger lägst klimatpåverkan.

-        När allmännyttans över 300 företag går samman om en branschstandard blir vi en kraft som kan driva utvecklingen i rätt riktning och generera verklig klimatnytta. Klimatkraven kommer att spela en nyckelroll för att minska allmännyttans klimatpåverkan med 30 procent till 2030, säger Sofia Heintz.

En viktig framgångsfaktor för klimatkraven består i att de testkörts av nio kommunala bostadsbolag, som tillsammans med sina entreprenörer och med stöd av experter arbetat med verktygen i praktiken. Resultaten har stämts av och successivt förankrats med en bred referensgrupp under hela projektets gång.

-        Pilotprojekten har visat att metoden inte bara ger resultat, utan även höjer kunskapsnivån och skapar starkt engagemang hos såväl entreprenörer, fastighetsägare, materialleverantörer och beställare. Kommunerna har fått ett konkret sätt att förverkliga sina klimatmål och vi tar ett viktigt steg i utvecklingen av en fossilfri byggbransch, säger Sofia Heintz.


Klimatkraven presenteras under ett direktsänt webbinarium den 9 juni kl 13.00–15.30. 

-        Se hela programmet här 

-        Anmäl dig till webbinariet här.

-        Läs mer om projektet Klimatkrav till rimlig kostnad

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00https://www.sverigesallmannytta.se/

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 


Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Tusentals nya sommarjobb i Allmännyttan under krisen24.6.2020 11:56:18 CESTPressmeddelande

Arbetsförmedlingen meddelar att antalet anmälda sommarjobb till platsbanken nära halverats under 2020 jämfört med 2019. Coronakrisen har gjort att många branscher och delar av välfärdssektorn inte har möjlighet att erbjuda lika många sommarjobb i år. Men hos de allmännyttiga bostadsbolagen är läget annorlunda. Runt om i landet satsar många bostadsbolag på att öka mängden sommaruppdrag ordentligt, med tusentals fler sommarjobb som erbjuds ungdomar.

Blekingeföretag vinner storuppdrag för bostadsbyggande1.6.2020 10:27:24 CESTPressmeddelande

Blekingeföretaget JSB Construction är en av tre vinnare i Sveriges Allmännyttas upphandling av ett nytt ramavtal för nästa generations Kombohus. Det populära typhuskonceptet för hyreslägenheter har de senaste åren gett tiotusen nya lägenheter runtom i Sverige, till 25 procent lägre kostnader, och JSB har varit med ända från början. Den nya generationen Kombohus bedöms kunna ge 25000 nya bostäder och pressa priserna i byggbranschen.

Bostadsbyggandet uppåt - tack vare förenklat byggkoncept15.5.2020 08:11:22 CESTPressmeddelande

Kombohusen, Sveriges Allmännyttas typhuskoncept med 25 procent lägre byggkostnader, har pressat tillbaka skenande byggpriser och resulterat i tusentals nya bostäder med lägre hyror för hyresgästerna. Var femte bostadsbolag i Sverige hade inte hade byggt på 20 år innan de byggde sitt första Kombohus. Det framgår av en ny rapport som granskat tio år med Kombohusen, genomförd av konsultföretaget Tyréns på uppdrag av Sveriges Allmännytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum