Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

31 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

31 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 344 672 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Foto: MUCF
Foto: MUCF

I 2020 års andra ansökningsrunda, som påbörjades den 7 maj, fick MUCF in totalt 86 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 21 projekt och fördelar cirka 7,4 miljoner kronor (717 739 euro) till organisationer i bland annat Kungälv, Hägersten och Ale kommun. En stor del av dessa ansökningar handlar om arbete inom ungdomssektorn, inkludering, informations- och kommunikationsteknik samt entreprenörskap.

MUCF fick 13 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,4 miljoner kronor (626 933 Euro) i bidrag till 10 projekt i bland annat Sandviken, Gävle, Uddevalla och Visby. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom inkludering, samhällsutveckling och ungdomssektorn.

- Trots att ansökningsrundan har genomförts mitt under coronapandemin, och med all den osäkerhet som den medför, har söktrycket varit lika högt i årets andra ansökningsrunda som det var vid samma runda 2019, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. Det tyder på en stark framtidstro hos svenska organisationer och kommuner och det gläder oss att ungdomsfrågor och internationalisering har en given plats även när mycket runt omkring oss är uppochnedvänt.

Sedan förra ansökningsrundan har MUCF även beviljat Drömstort Förening en Quality Label. Det innebär att föreningen nu är godkänd av EU att ta emot deltagare i volontär-, trainee- och jobbprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren. Alla organisationer, svenska såväl som från resten av Europa, som hittills har beviljats en Quality Label finns på European Youth Portal - Volunteering

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från Erasmus+ Ung och Aktiv till 21 projekt, till exempel:

  • Kungälvs kommun får medel för projektet ”Winter Wonderland – European youth edition”. 32 unga mellan 14–18 år och 8 ungdomsledare från Sverige, Italien, Rumänien och Danmark deltar i ungdomsutbytet. Syftet med projektet är att unga ska lära sig mer om EU-kunskap, social inkludering och kultur. Metoder som nämns under ungdomsutbytet är bland annat rollspel, presentationer, diskussioner och studiebesök.
  • Framtidståget i Hägersten ska utföra ett kompetensutvecklingsprojekt för personer som arbetar med unga under åtta dagar i Larache, Marocko mellan åtta organisationer från Sverige, Frankrike, Spanien, Armenien, Turkiet, Egypten, Jordanien och Marocko. Totalt kommer 29 ungdomsledare att delta. Syftet med projektet är att utveckla medvetenheten om ungdomsarbetare, deras interkulturella kompetens och deras kompetenser för att underlätta icke-formell utbildningsverksamhet för ungdomar inom området interkulturell dialog och mångfald. Metoderna består bland annat av teater och diskussionsövningar.
  • Ale kommun kommer att utföra projektet ”Påverkanstorg 2020”. Detta projekt involverar 100 deltagare varav 20 beslutsfattare och 80 ungdomar (13–20 år) från Ale kommun. Ungdomsrådet i kommunen driver detta projekt och aktiviteten kommer att ske under en dag i december 2020 och ska vara en fysisk mötesplats mellan unga i kommunen och beslutsfattare. Under dagen kommer det att finnas möjligheter att dela upp sig i olika diskussionsgrupper och föra en dialog med beslutsfattare i kommunen. Kommunen och ungdomsrådet har sedan flera utformade strategier för hur de ska arbeta vidare med resultatet av aktiviteten.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren till 10 projekt, till exempel:

  • Hästekasen Gård Förening i Uddevalla genomför ett volontärprojekt i samarbete med partners i: Ungern, Ukraina, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Portugal och Sverige. Syftet är att ge sju unga volontärer möjligheten att under en längre tid fördjupa sig i aktiviteter kring “gröna kompetenser”: ekologisk småskalig odling, naturligt byggande. Projektet vill inspirera unga att bli aktiva i glesbygden samtidigt som organisationerna utvecklas inom ledarskap och entreprenörskap. Aktiviteten kommer att ge en kulturell upplevelse och bidra till personlig utveckling: mer självförtroende och initiativkraft.
  • Föreningen Relearn Suderbyn i Visby ansöker om ett grupp-volontärprojekt i samarbete med 5 identifierade stödorganisationer från Nederländerna, Armenien, Bulgarien, Belgien och Ryssland. Volontäraktiviteten planeras att äga rum i Visby under 24 dagar i augusti och september 2020. 10 volontärer förväntas deltaga, varav 4 har begränsade möjligheter. Det övergripande målet med projektet är att nå ut till samhället med principer om hållbar utveckling och engagera unga och vuxna i positiv samhällsförändring. 3 huvudteman är identifierade: Energiflöden och konsumtionsmönster, tillämpad permakulturdesign och personlig utveckling. Upplägget inom aktiviteten är praktiskt arbete på förmiddagarna, workshops på eftermiddagarna och diverse frivilliga men planerade aktiviteter på kvällarna.
  • Insamlingsstiftelsen Rapatac Annex driver två ungdomscenter, ett i Sandviken och ett i Gävle. De riktar sig främst till barn och unga i utsatta områden. På ungdomscentren läggs fokus på läxhjälp och att stötta barnen med deras skolarbete, men också att ge möjligheter för de unga att utveckla sig inom andra områden, till exempel språk, dans, musik, programmering med mera. Volontärerna planeras få möjlighet att utveckla sina egna aktiviteter för besökarna utifrån sina förutsättningar eller vara med som stöd vid aktiviteter som de tycker är intressanta. Sammanlagt kommer sju volontärer att tas emot från Tyskland, Österrike och Ryssland. 

Om EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om Erasmus+ Ung och Aktiv 

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är bland annat Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år.

Nyckelord

Bilder

Foto: MUCF
Foto: MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi30.7.2020 12:44:23 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka uttryck omvändelseterapi tar sig i Sverige och hur många unga som kan vara utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2022. Hittills har bland annat Tys

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”30.7.2020 11:44:08 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”. Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de un

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället28.7.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin. - I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå til

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"1.7.2020 14:26:50 CESTPressmeddelande

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen. - Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum