Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

31 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

31 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 344 672 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Foto: MUCF
Foto: MUCF

I 2020 års andra ansökningsrunda, som påbörjades den 7 maj, fick MUCF in totalt 86 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 21 projekt och fördelar cirka 7,4 miljoner kronor (717 739 euro) till organisationer i bland annat Kungälv, Hägersten och Ale kommun. En stor del av dessa ansökningar handlar om arbete inom ungdomssektorn, inkludering, informations- och kommunikationsteknik samt entreprenörskap.

MUCF fick 13 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,4 miljoner kronor (626 933 Euro) i bidrag till 10 projekt i bland annat Sandviken, Gävle, Uddevalla och Visby. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom inkludering, samhällsutveckling och ungdomssektorn.

- Trots att ansökningsrundan har genomförts mitt under coronapandemin, och med all den osäkerhet som den medför, har söktrycket varit lika högt i årets andra ansökningsrunda som det var vid samma runda 2019, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. Det tyder på en stark framtidstro hos svenska organisationer och kommuner och det gläder oss att ungdomsfrågor och internationalisering har en given plats även när mycket runt omkring oss är uppochnedvänt.

Sedan förra ansökningsrundan har MUCF även beviljat Drömstort Förening en Quality Label. Det innebär att föreningen nu är godkänd av EU att ta emot deltagare i volontär-, trainee- och jobbprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren. Alla organisationer, svenska såväl som från resten av Europa, som hittills har beviljats en Quality Label finns på European Youth Portal - Volunteering

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från Erasmus+ Ung och Aktiv till 21 projekt, till exempel:

  • Kungälvs kommun får medel för projektet ”Winter Wonderland – European youth edition”. 32 unga mellan 14–18 år och 8 ungdomsledare från Sverige, Italien, Rumänien och Danmark deltar i ungdomsutbytet. Syftet med projektet är att unga ska lära sig mer om EU-kunskap, social inkludering och kultur. Metoder som nämns under ungdomsutbytet är bland annat rollspel, presentationer, diskussioner och studiebesök.
  • Framtidståget i Hägersten ska utföra ett kompetensutvecklingsprojekt för personer som arbetar med unga under åtta dagar i Larache, Marocko mellan åtta organisationer från Sverige, Frankrike, Spanien, Armenien, Turkiet, Egypten, Jordanien och Marocko. Totalt kommer 29 ungdomsledare att delta. Syftet med projektet är att utveckla medvetenheten om ungdomsarbetare, deras interkulturella kompetens och deras kompetenser för att underlätta icke-formell utbildningsverksamhet för ungdomar inom området interkulturell dialog och mångfald. Metoderna består bland annat av teater och diskussionsövningar.
  • Ale kommun kommer att utföra projektet ”Påverkanstorg 2020”. Detta projekt involverar 100 deltagare varav 20 beslutsfattare och 80 ungdomar (13–20 år) från Ale kommun. Ungdomsrådet i kommunen driver detta projekt och aktiviteten kommer att ske under en dag i december 2020 och ska vara en fysisk mötesplats mellan unga i kommunen och beslutsfattare. Under dagen kommer det att finnas möjligheter att dela upp sig i olika diskussionsgrupper och föra en dialog med beslutsfattare i kommunen. Kommunen och ungdomsrådet har sedan flera utformade strategier för hur de ska arbeta vidare med resultatet av aktiviteten.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren till 10 projekt, till exempel:

  • Hästekasen Gård Förening i Uddevalla genomför ett volontärprojekt i samarbete med partners i: Ungern, Ukraina, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Portugal och Sverige. Syftet är att ge sju unga volontärer möjligheten att under en längre tid fördjupa sig i aktiviteter kring “gröna kompetenser”: ekologisk småskalig odling, naturligt byggande. Projektet vill inspirera unga att bli aktiva i glesbygden samtidigt som organisationerna utvecklas inom ledarskap och entreprenörskap. Aktiviteten kommer att ge en kulturell upplevelse och bidra till personlig utveckling: mer självförtroende och initiativkraft.
  • Föreningen Relearn Suderbyn i Visby ansöker om ett grupp-volontärprojekt i samarbete med 5 identifierade stödorganisationer från Nederländerna, Armenien, Bulgarien, Belgien och Ryssland. Volontäraktiviteten planeras att äga rum i Visby under 24 dagar i augusti och september 2020. 10 volontärer förväntas deltaga, varav 4 har begränsade möjligheter. Det övergripande målet med projektet är att nå ut till samhället med principer om hållbar utveckling och engagera unga och vuxna i positiv samhällsförändring. 3 huvudteman är identifierade: Energiflöden och konsumtionsmönster, tillämpad permakulturdesign och personlig utveckling. Upplägget inom aktiviteten är praktiskt arbete på förmiddagarna, workshops på eftermiddagarna och diverse frivilliga men planerade aktiviteter på kvällarna.
  • Insamlingsstiftelsen Rapatac Annex driver två ungdomscenter, ett i Sandviken och ett i Gävle. De riktar sig främst till barn och unga i utsatta områden. På ungdomscentren läggs fokus på läxhjälp och att stötta barnen med deras skolarbete, men också att ge möjligheter för de unga att utveckla sig inom andra områden, till exempel språk, dans, musik, programmering med mera. Volontärerna planeras få möjlighet att utveckla sina egna aktiviteter för besökarna utifrån sina förutsättningar eller vara med som stöd vid aktiviteter som de tycker är intressanta. Sammanlagt kommer sju volontärer att tas emot från Tyskland, Österrike och Ryssland. 

Om EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om Erasmus+ Ung och Aktiv 

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är bland annat Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år.

Nyckelord

Bilder

Foto: MUCF
Foto: MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Statistik över unga som varken arbetar eller studerar: Så är läget i kommuner och regioner3.12.2020 11:19:02 CETPressmeddelande

I dag finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar (uvas) i Sverige. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att var tionde ung person någon gång hamnar i den här situationen. På mucf.se finns statistik över utvecklingen för åren 2007–2018 uppdelade på kommun, län och för hela riket. - Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar, säger Sofia Zere, avdelningschef på MUCF. MUCF presenterade i veckan rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar” där myndigheten har följt 70 000 unga som var uvas år 2004 till dess att de är 29 år. Den visar bland annat att unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv. Störst risk hamna utanför Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohäls

Ny rapport: Sexuella trakasserier vanligt i skolmiljöer – unga vågar inte anmäla  3.12.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Fyra av tio unga har någon gång utsatts för ovälkomna sexuella handlingar. Sex procent uppger att de utsatts för sexuellt våld eller utnyttjande under det senaste halvåret. 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna har utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. ̶- Många unga vittnar om att de inte vågar säga ifrån eller anmäla sexuella trakasserier eller övergrepp i skolmiljön. Det är alarmerande, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten "Det blir ju bara värre om jag berättar…Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö” presenteras i dag, den 3 december, på de digitala ”MUCF-dagarna 2020”. Den bygger på resultat från myndighetens ungdomsenkät och djupintervjuer med unga i åldern 14-30 och den är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen. Känner inte till sina rättigheter Utbildningsmiljöer i Sverige är långt ifrån fredade zoner trots

Ny MUCF-rapport: "Oroande att många unga är i utanförskap under lång tid"2.12.2020 08:10:46 CETPressmeddelande

Unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv. Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller en funktionsnedsättning löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden. Två av tre unga med psykisk ohälsa har fortfarande inte ett arbete vid 29 års ålder. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar" presenteras i dag, den 2 december, på de digitala "https://www.mucf.se/mucf-dagarna MUCF-dagarna 2020". Temat för dagen är "Unga utanför arbetsmarknaden" och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inledningstalar och ger regeringens syn på unga och utanförskap. I Sverige finns närmare 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar. MUCF-rapporten följer unga personers etableringsprocesser över tid från år 2004. Ungefär 70

"MUCF-dagarna 2020” lyfter hat och hot mot civilsamhället och unga  1.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Hat och hot mot företrädare för det civila samhället är i fokus på digitala ”MUCF-dagarna 2020” i dag, den 1 december. - Den som är aktiv i den offentliga debatten i dag kan förvänta sig att ta emot hot och hat över olika sociala forum. Det påverkar vem som vill engagera sig i den allmänna debatten och politiken och i värsta fall även beslutsfattandet i sig, säger Carl Heath, som deltar på MUCF-dagarna. I september överlämnade han betänkandet om det demokratiska samtalet i en digital tid till regeringen. I augusti 2018 utsåg regeringen Carl Heath, utbildningsdirektör vid forskningsinstitutet RISE, som särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Utredningen skulle i samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. I september i år överlämnades betänkandet ”Det demokratiska samtalet i en digital tid Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” till rege

Ungas roll i EU sätts i fokus när ”MUCF-dagarna 2020” startar30.11.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

I dag, 30 november, inleder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor den digitala konferensen ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus under den första dagen är EU:s ungdomsmål och EU:s ungdomsstrategi som tagits fram av unga runt om i Europa. - Vi lyfter behovet om att prata om EU, vi tar de strategiska dokumenten och visar konkret hur de kan användas i kommuner och regioner, säger Ellen Gosdoum, chef för internationellt samarbete på MUCF. MUCF har i år fått ställa in den årliga rikskonferensen i Stockholm på grund av coronapandemin. I stället satsar myndigheten på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. Under fyra dagar lyfts frågor kring EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. - EU:s ungdomsstrategi är ett dokument som kan hjälpa oss att se de frågor vi arbetar med i ett större perspektiv. Strategin är antagen av alla EU:s medlemsstater och är också godkänd av ministe

Coronapandemin får MUCF att ställa om – satsar på nationell, digital konferens23.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Under fyra dagar, 30 november till 3 december, arrangeras digitala ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus är EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. Dessutom presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en ny rapport om ungas upplevelser av sexuella trakasserier i skolans värld. Bland de som bidrar med kunskap under dagarna är EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, brukar varje år arrangera en rikskonferens i Stockholm i november för cirka 800 deltagare. På grund av coronapandemin har den i år fått ställas in. I stället satsar MUCF på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. - Vi vet att frågor som rör unga och civilsamhället är viktigare än någonsin och det finns ett stort behov av att utbyta kunskaper och frågeställningar. Därför väljer MUCF att inte ställa in utan ocks

MUCF vill ha tillfälligt nedsatta arbetsgivargifter för fler unga: ”Viktigt med likvärdiga förutsättningar”16.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är positiv till förslaget om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för unga men anser att det bör omfatta fler. - Vi vill att förslaget även omfattar unga i åldern 18-25 år, säger generaldirektör Lena Nyberg. Regeringen presenterade i sin höstbudget ett förslag om tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. MUCF har fått tillfälle att yttra sig över förslaget och pekar i yttrandet på att unga generellt har svagare arbetsmarknadsanknytning än äldre, vilket gör unga mer känsliga för ekonomiska svängningar och påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. - Unga riskerar också att drabbas hårt när många av de branscher där unga arbetar påverkats negativt av restriktioner och beteendeförändringar till följd av covid-19-pandemin, säger Lena Nyber

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum