Unionen

Hälften av Unionens egenföretagare riskerar konkurs

Dela
Coronakrisen har drabbat egenföretagare hårt. Sex av tio egenföretagare har tappat en tredjedel eller mer av intäkterna och lika många har tvingats sänka, eller ställa in, löneutbetalningen till sig själv. Det visar en ny undersökning som Unionen gjort.
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

Under den ekonomiska kris som har följt coronapandemin har många egenföretagare drabbats hårt. I en ny undersökning har Unionen frågat sina egenföretagar-medlemmar om hur de ser på framtiden och vad som kan hjälpa dem att överleva krisen.

Redan nu har sex av tio egenföretagare förlorat en tredjedel eller mer av sina ordinarie intäkter och lika många har sänkt lönen eller tvingats att helt ställt in löneutbetalningen till sig själva. Nästan hälften av egenföretagarna riskerar att gå i konkurs inom 6 månader.

– Egenföretagare behövs på svensk arbetsmarknad. De kan spela en avgörande roll när de ekonomiska hjulen börjar rulla igen och företag snabbt behöver hjälp att ställa om till ökad efterfrågan. Men om egenföretagarna ska överleva krisen behövs mer hjälp nu, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

Få tycker att de fått hjälp av de insatser som hittills aviserats

Närmare sju av tio av de tillfrågade egenföretagarna anser att de inte fått någon konkret hjälp alls av regeringens insatser. Unionens undersökning visar även att det finns stora skillnader mellan hur egenföretagare med aktiebolag respektive egenföretagare som driver enskild firma upplever att de har fått stöd under krisen. Endast en av tio som driver enskild firma är nöjd med regeringens insatser, bland de som driver aktiebolagen är strax över tre av tio nöjda.

För att klara sig genom krisen vill nästan hälften av egenföretagarna se tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 37 procent vill se ett riktat stöd till egenföretagare med enskild firma och fyra av tio vill att det ska gå att få ersättning från a-kassan samtligt som man söker nya uppdrag.

– De egenföretagare som inte nås av korttidsarbete eller omställningsstöd måste få ett motsvarande stöd på något annat sätt. Det gäller särskilt egenföretagare med enskild firma. Och de stöden som redan finns måste göras tillgängliga över sommaren. Då ökar möjligheten för fler egenföretagare att övervintra krisen, säger Katarina Lundahl.

Fakta: Unionens Egenföretagare

10 000 egenföretagare är medlemmar i Unionen. De är ensamföretagare, eller företag med max fyra delägare, utan anställda. Egenföretagarna driver enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. De är även kombinatörer, d.v.s. egenföretagare som kombinerar en anställning med att driva eget. Medlemmarna verkar i Unionens organisationsområde – d.v.s. privata tjänstemän. Vanligaste yrke är konsult.

Om Unionens undersökning till egenföretagare

Undersökningen gick ut till Unionens 10 000 egenföretagarmedlemmar mellan den 6-20 maj. Antalet respondenter är 1735 medlemmar, svarsfrekvens 17 procent.

Frågor och svar 

1. Upplever ditt företag konsekvenser av coronakrisen?

 • Det absoluta flertalet har påverkats negativt. Främst handlar det om minskad efterfråga på produkter och tjänster (59 %) och avtal som sagts upp (25 %).
 • 13 % svarar att Coronakrisen inte påverkat verksamheten alls.
 • 3,5 % har påverkats positivt i form av ökad efterfrågan på produkten/tjänsten och nya uppdrag.

2. Är du nöjd med regeringens insatser för egenföretagare under coronakrisen?

 • 43 % är missnöjda, 25 % är nöjda. 32 % vet ej.
 • Enbart 9 % av de som driver enskild firma är nöjda, 56 % är missnöjda.
 • Bland aktiebolagen är fler nöjda (36 %) än missnöjda (34 %).

3. Hur stor andel av intäkterna har du förlorat till följd av coronakrisen?

 • Mer än 60 % har förlorat mellan 30-100 % av intäkterna.
 • 19 % har inte förlorat några intäkter alls till följd av coronakrisen.

4. Hur stor andel av intäkterna räknar du med att förlora under året som helhet?

 • Mer än 60 % räknar med att förlora 31-70 procent av intäkterna.
 • 11 % räknar med att inte påverkas alls.

5. Har du behövt sänka lönen/ställa in lönebetalning till dig själv på grund av krisen?

 • 60 % svarar ja, 40 % nej.

6. Är du ansluten till en a-kassa?

 • 93 % svarar ja, 5 % nej.

7. Har du lagt ditt företag vilande och tar ut a-kassa till följd av krisen?

 • 6 % svarar ja, 77 % nej
 • 18 % kan tänka sig att göra det framöver

8. Under rådande omständigheter, hur länge klarar sig ditt företag innan det kan bli aktuellt med konkurs?

 • 15 % tror att det kan hända inom 1-3 månader
 • 30 % inom 3-6 månader
 • 52 % ser ingen risk för konkurs som det ser ut nu

9. Har du hunnit få konkret hjälp tack vare regeringens insatser?

 • 67 % svarar nej, 33 % svarar ja

10. Vilka av regeringens stödinsatser har du använt/kommer att använda?

 • 54 %, överlägset flest, har använt/tänker använda sänkta arbetsgivaravgifter/egenavgifter.
 • Korttidsarbete (30 %) och a-kassa (21 %) används/kommer användas i stor utsträckning.
 • 15 % planerar inte att använda statliga stödinsatser.

11. Vilka ytterligare åtgärder anser du att regeringen bör införa för att du och ditt företag ska klara er genom krisen? (välj två viktigaste)

 • 45 % vill se tillfälligt helt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • 42 % vill ändra tillfälligt i a-kassereglerna så att det går att få ersättning och samtidigt söka nya uppdrag.
 • 37 % vill ha riktat stöd till egenföretagare med enskild firma, eftersom de inte kan använda sig av korttidsarbete.

Nyckelord

Kontakter

PressjourUnionens pressjour för journalister

Presstjänsten besvarar medias frågor om Unionen. Vi förmedlar också kontakt till våra talespersoner

Tel:08-504 151 00

Bilder

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Ladda ned bild

Om

Unionen
Unionen
Olof Palmes gata 17
105 32 Stockholm

08-504 151 00http://www.unionen.se/opinion

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 690 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 15 000 arbetsplatser.

Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

 

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

8 av 10 politiker i norra Sverige har inte funderat på sin kompetensutveckling – dags att sluta skillgissa4.7.2024 10:31:32 CEST | Pressmeddelande

Få politiker i regionala utvecklingsnämnder i norra Sverige har funderat på den egna kompetensutvecklingen och de tror inte att de behöver kompetensutveckling för att kunna ta ett nytt jobb. Det visar en ny undersökning från Unionen. – De som sitter på makten måste inse betydelsen av vidareutbildning mitt i arbetslivet, säger Peter Hellberg, ordförande i Unionen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye