Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson har röstats in i ERGA:s styrelse

Dela
Charlotte Ingvar-Nilsson fortsätter sitt arbete som styrelsemedlem under år 2021 i European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). Charlotte blev för andra gången inröstad i styrelsen under Erga:s plenummöte den 3 december 2020.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) är tillsyns- och regleringsmyndigheten för audiovisuella mediefrågor i Sverige och samarbetar med de andra europeiska tillsyns- och regleringsmyndigheterna i gemensamma frågor. Många frågor inom MPRTs verksamhetsområde påverkas av medieutvecklingen som är global där arbetet med gränsöverskridande mediefrågor blir allt viktigare. Inom samarbetsorganet Erga finns flera arbetsgrupper där MPRT aktivt deltar med expertkunskap; bland annat implementering av ändringarna i AV-direktivet för audiovisuella medietjänster, desinformation, mediemångfald och upptäckbarhet.

-  I ett konvergerande och gränslöst medielandskap blir vikten av samarbete mellan regleringsmyndigheterna allt tydligare; för att värna de demokratiska principerna yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet och – inte minst – att motverka desinformation. Erga har en tydlig roll i detta arbete och jag är hedrad över förtroendet att sitta i styrelsen, säger Charlotte Ingvar-Nilsson.  

Nästa år kommer Erga bland annat att arbeta med de ämnen som anges i EU:s handlingsplan för demokrati och att främja återhämtning, förändring och motståndskraft i medieindustrin. Erga ska även fortsätta att delta i diskussionerna på EU-nivå om den framtida ramen för digitala tjänster och åtgärder mot desinformation. Samtidigt kommer Erga att intensifiera sitt arbete med genomförandet av ändringarna i AV-direktivet och ge vägledning vad gäller de nya reglerna.

Om Erga

Erga är ett samarbetsorgan för mediefrågor som består av de nationella regleringsmyndigheterna inom EU och arbetar på uppdrag från kommissionen med att ge råd och bistå kommissionen, underlätta samarbete mellan regleringsmyndigheter och säkerställa en enhetlig implementering av ett gemensamt direktiv inom medieområdet, AV-direktivet. Erga ska även fungera som en plattform för att underlätta utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis mellan de nationella regleringsmyndigheterna. MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson är en av styrelsemedlemmarna i ERGA Board.

Nyckelord

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Svensk tv-marknad: Utmaningar och trender24.11.2023 14:32:33 CET | Pressmeddelande

Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden. En marknad där konkurrensen är fortsatt mycket hög om abonnenter, rättigheter och annonsintäkter - vilket påverkar de stora svenska kommersiella tv-husen negativt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum