Patent- och registreringsverket

Sverige i världstoppen över innovation inom tech-området

Dela
Sverige ligger i världstoppen över antal internationella patentansökningar inom området smart teknologi, även kallad fjärde industriella revolutionens teknologier. I snitt ökade antalet patentansökningar på området smart teknologi med 22,6 procent under åren 2012–2018 vilket är högst bland alla Europas länder, och högre än den genomsnittliga ökningen globalt. Det visar den senaste studien från det europeiska patentverket EPO (European Patent Office).

– Sveriges topplacering visar att vi har många innovativa företag som har förstått betydelsen av att hantera de immateriella tillgångarna för att på så sätt bidra till ökad tillväxt för såväl det egna företaget som Sverige som land, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

Rapporten utgår från antal internationella patentfamiljer (IPF), det vill säga patent för en innovation som bedömts vara av så stort värde att ansökningar om patentskydd lämnats in för två eller flera länder, under åren 2000 till och med 2018.

I Europa stod Sverige för 10,1 procent av alla internationella patentfamiljer inom den fjärde industriella revolutionens teknologier (4IR). Det ger Sverige en fjärde plats efter Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Motsvarande siffra globalt är 2,0 procent.

Räknat per miljon invånare ligger Sverige, med 524 stycken, skyhögt över det europeiska genomsnittet (95 stycken) och i världstoppen tillsammans med Finland (651) och Sydkorea (525).

De svenska patentansökningarna inom 4IR ökade med 22,6 procent årligen under perioden 2010–2018. Det är inte bara högst bland alla Europas länder (för Europa som helhet är motsvarande siffra 15,5 procent) utan dessutom högre än den genomsnittliga ökningen globalt (19,7 procent).

En stor del av förklaringen till de höga svenska siffrorna är Ericsson, som stod för 1,7 procent av alla internationella patentfamiljer inom området åren 2010-2018. Det placerar företaget främst i Europa och på en åttondeplats i konkurrensen globalt. Andra viktiga patent som har betydelse för svensk del handlar om geopositionering/geotaggning, energiförsörjning och 4IR-tillämpningar inom jordbruket.

– Patentansökningarna kan handla om allt från drönarövervakning över åkerarealer till olika lösningar för energiförsörjning som till exempel vindkraft eller nya sätt att återvinna värme. Innovationer som bidrar till hållbara samhällen och att vi tillsammans kan uppnå målen för Agenda 2030.

Även regionalt sticker Sverige ut när det gäller patentaktivitet kopplad till 4IR. Både Stockholm (på fjärde plats efter nederländska Eindhoven, London och München) och Malmö (på en åttondeplats) återfinns bland de viktigaste innovationsklustren i Europa. Malmö uppvisar den högsta tillväxten – 17,8 procent årligen ­– av Europas 4IR-innovationskluster.

Om studien

Patents and the Fourth Industrial Revolution – the global technology trends enabling the data-driven economy är den andra studien på temat 4IR som tagits fram av EPO och följer upp en rapport från december 2017 med fokus på europeiska patent. Den aktuella studien tar för första gången ett globalt grepp om området, med utgångspunkt i internationella patentfamiljer.

Om IPF:er – internationella patentfamiljer

Analyserna i studien utgår ifrån internationella patentfamiljer, förkortat IPF:er. Bakom varje IPF finns en unik innovation, vars värde bedömts vara så högt att ansökan om patentskydd lämnats in för minst två länder. Av det totala antalet patentansökningar kvalificerar sig endast en relativt liten del som IPF:er. Detta gör IPF:er i sin tur lämpliga som utgångspunkt för internationell jämförelse och analys, eftersom de uppvisar en lägre grad av variation än statistiken från nationella patentmyndigheter över reguljära patentansökningar.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket
Vallhallavägen 136
102 42 Stockholm

08-782 27 00http://www.prv.se

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt.

Vi arbetar för att nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant ska stärka Sveriges tillväxt, innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Det gör vi genom att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar. Vi samarbetar med immaterialrättsmyndigheter i Europa och andra delar av världen.

Följ Patent- och registreringsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Patent- och registreringsverket

Sverige ledande i investeringar i immateriella tillgångar25.6.2024 10:05:24 CEST | Pressmeddelande

Sverige behåller sin tätposition vad gäller investeringar i immateriella tillgångar, såsom teknik, varumärken, kunskap, relationer, data och design. Enligt en ny studie publicerad av World Intellectual Property Organization (WIPO) och Luiss Business School (LBS) sticker Sverige ut både vad gäller investeringar i förhållande till BNP, med en första plats, och vad gäller årlig tillväxttakt i investeringar i immateriella tillgångar, där landet placerar sig på en andra plats efter Indien, och före starka forskningsnationer som USA och Frankrike.

Greentech på riktigt! Seminarium om hållbar utveckling och immateriella tillgångar16.4.2024 14:22:21 CEST | Pressinbjudan

Stora globala utmaningar gör att ny teknik och innovation blir allt viktigare i vår strävan efter en hållbar framtid. Välkommen till ett seminarium där experter och företag som ligger långt fram i den gröna teknikutvecklingen delar med sig av sina erfarenheter. Deltar gör även UD som berättar om Sveriges strategi för utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye